Op 21 september 2013 organiseert VHP-Nederland een Jagernarnath Lachmon-lezing. De dag staat tevens in het licht van de Internationale Dag van de Vrede. De VHP (Vooruitstrevende Hervormings Partij) kwam in 1949 tot stand door een fusie van de Moeslim Partij,1946 (voorzitter Asgar Karamat Ali), de Hindostaans-Javaans Politieke Partij,1947 (voorzitter Jagernath Lachmon,1916 – 2001) en de Surinaamse Hindoe Partij,1947 (voorzitter J.P. Kaulesar Sukul).

Voorzitter werd Lachmon, en dat zou hij tot zijn dood blijven. Aan democratisering in de partij werd nauwelijks gewerkt. Ook de Corantijnpolder (Nickerie) waar Lachmon werd geboren, is niet door hem geasfalteerd, van elektriciteit en of waterleiding voorzien. Dat gebeurde na de staatsgreep door de militaire machthebbers. De VHP die altijd is gedomineerd door de Arya Samadjie (AS) (een hervormings-beweging waar Lachmon ook toe behoorde) heeft diverse naamsveranderingen ondergaan.

Tot op heden wordt deze partij nog steeds geleid door een AS-leider die na omstreden bestuursverkiezingen in 2011 is gekozen. Op 75-jarige leeftijd werd door Sardjoe de voorzittershamer overgedragen aan de huidige voorzitter Santokhi die voornemens is naar de lezing op 21 september in Den Haag te gaan.

Het tijdperk Lachmon

Lachmon heeft gedurende zijn voorzitterschap diverse curieuze handelingen gepleegd. In 1955 wist de VHP zes zetels bij de verkiezingen te winnen de NPS (Nationale Partij Suriname) behaalde slechts twee. Twee gekozen VHP-ers moesten zich ten koste van de NPS-ers Pengel en Rens terugtrekken door toedoen van de autoritaire Lachmon. Het begin van een angstcultuur was gesticht die vanaf toen verder zou gaan onder de naam “Verbroederings-politiek”.

Bij het overlijden van de heer Lachmon heeft de voormalige premier van Suriname Jules Sedney bij een radio interview opgemerkt dat Lachmon – zeer hard, soms gemeen en ruw was – voor zijn eigen mensen (achterban), en enorm toegefelijk voor de Creolen. Lachmon is overigens ook gehuwd geweest met een Creoolse vrouw. In 1969 haalde het VHP-blok 19 van 39 zetels in de Staten van Suriname (huidige DNA).

Ondanks het overwicht in zetels in deze VHP-PNP-regering (de PNP-blok had 8 zetels) werd Jules Sedney (1922, econoom) premier van Suriname. Het PNP-blok bestond uit PNP, KTPI, PSV en PBP. Met wie toen werd verbroederd, is onbekend! In 1959 in de kwestie Carlos Thomas van Venezuela moest de toen aan de macht zijnde VHP-minister van Justitie en Politie – Sriemissier (1921- 1968) aftreden – omdat Lachmon als fractieleider – een belang had in de Surinaamse Producten Handel.

In 1962 werd Thomas door het Hof van Justitie in het gelijk gesteld. Sriemissier trad zoals eerder vermeld af als minister in deze navrante zaak! Bij de voorbereidingen van de staatsgreep in 1980 werd onder leiding van de VHP (Lachmon) hand-en-span-diensten verleend aan de militairen. Ineens was de NPK-regering waarin ook de NPS zat geen broeder meer! Na de staatsgreep kregen diverse VHP-ers belangrijke functies van de militaire machthebbers, en werden prominenten van de VHP minister onder dit regiem. Begrijpt u iets van hun oppositie als de VHP niet aan de macht is? Daarom is het zo belangrijk dat het Nieuw Front (ook de VHP) zijn fouten erkend!

Verbroedering komt van twee kanten

Ik heb diverse keren aangehaald dat er onder de Hindostanen een angstcultuur heerst die vooral is aangewakkerd en in stand gehouden door het jarenlange verkeerd gevoerde beleid van Lachmon. Het moet beslist niet als een unicum worden beschouwd dat een persoon een politieke partij meer dan vijftig jaar door zijn autoritair- ondemocratisch- en of solitair optreden beheerst en of domineert. Uiteraard doet ieder mens ook goede dingen – zo ook Lachmon – maar om hem nu te herdenken op de Internationale Dag van de Vrede – terwijl hij zoveel onheil heeft gesticht in ons land – vind ik teveel eer.

Het zijn telkens ook bepaalde lieden die bezig zijn met dit soort opmerkelijke initiatieven terwijl Suriname om een radicale ombuiging van beleid vraagt. Lachmon heeft zich door zijn daden voor, in- en na-1980 beslist niet verdienstelijk en of populair gemaakt als een Vredesapostel. Integendeel! Deze eer kan men beter niet aan een politicus van het kaliber Lachmon geven bij gebrek aan betere personen.

De vorige president van ons land de heer Venetiaan (1936) is in Nieuw Front-verband 15-jaar lang president geweest van ons land. Nimmer heeft hij het nodig gevonden om in het kader van de door de VHP met zoveel lof verkondigde “Verbroederings-politiek” deze functie een keer over te dragen aan deze partij in het kader van verbroedering. Dat zal zeker ook te maken hebben met wat de wetenschapper Gowricharn opmerkt als hij in een stuk in het kader van de 135-jarige Dag van de Hindosstaanse Immigratie (2008) – “Hindostaanse cultuur wordt bedreigd” – stelt, dat er in de Surinaamse samenleving sprake is van het probleem van de Creoolse overheersing. Eenheid in verscheidenheid, is overigens een kwestie die door de zeergeleerde, en door mij geëerde tevens gerespecteerde VHP-er Jnan H. Adhin (1927-2002 ) werd verkondigd.

Deze filosofie ontleende hij aan de Rig-Veda. Vermeldenswaard is voorts dat Lachmon zijn meestergraad nimmer aan een universiteit heeft behaald maar dat dit honoris causa aan hem is geschonken door politici in Suriname. Wellicht is het daarom een idee om op 21 september 2013 meerdere prominente Surinamers aan bod te laten komen in Den Haag die zich daadwerkelijk verdienstelijk hebben gemaakt – tevens gewerkt hebben aan de vooruitgang – voor de vrede in Suriname. Dat hoeft wat mij betreft niet per se hindostanen te zijn. Dan zal ook de huidige leider van de VHP daar zeker een zinvolle belevenis aan overhouden. Ik weet zeker dat dit het geval zal zijn want hij wil heel graag werken aan natievorming (met behoud van de eigen identiteit) in Suriname.

Robby Roeplall

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.