Aan de Bosbesuilweg, te Rahimalproject, heeft een grasbrand erin geresulteerd dat enkele elektriciteitsmasten schroeischade hebben opgelopen. Ondanks voorlichting van de brandweer, gebeurt het nog te vaak dat personen ongecontroleerd brand stichten langs de openbare weg. Deze brandjes ontwikkelen zich, vooral in de droge tijd, al gauw uit tot een bosbrand waarbij ook infrastructuur van het nutsbedrijf langs de weg, vlam kan vatten.

De masten, die een belangrijke rol vervullen in het ondersteunen van de elektriciteitslijnen en toebehoren, kunnen aan de onderzijde verzwakken als gevolg van de schroeischade. Ook de kabels welke langs de paal naar de aarde lopen en van belang zijn voor een goede balans in de stroomvoorziening raken als gevolg van de brand beschadigd.

Het gevolg hiervan kan zijn dat er kortsluiting ontstaat welke zorgt voor stroomuitval in de omgeving alsook schade aan apparatuur van klanten aangesloten op het netwerk. Daarnaast wordt de EBS ook geconfronteerd met onvoorziene uitgaven als gevolg van deze ondoordachte handelingen van derden.

Het bedrijf noteert in de afgelopen 9 maanden 715 gevallen van schade (mastaanrijdingen, graafschade, vegetatieschade enzovoorts) veroorzaakt door derden.

De EBS waarschuwt dat ook bij dit soort gevallen van schade aan het elektriciteitsnet geldt dat de kosten voor herstel verhaald zullen worden op de veroorzaker.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.