Dit is een bericht van GFC Nieuws

GFC NIEUWSREDACTIE- Om de efficiëntie op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie Zaken te bevorderen, heeft minister Saskia Walden van EZ met minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning een voorstel met betrekking tot de brandstofkwestie aan de regeringsraad gedaan.

Dit voorstel is op 26 januari in de RvM goedgekeurd.

Het betreft het volgende, dat voortaan voornamelijk via de eerste lijn van het ministerie van Financiën zal doen verlopen.

1. De berekeningen en vaststelling van de pompprijzen;

2. De onderhandelingen inzake het verloop en de aflossing van schulden van de Staat Suriname bij de oliemaatschappijen;

3. Het ter beschikking stellen van valuta aan oliemaatschappijen;

4. De communicatie met de lokale oliemaatschappijen;

5. De communicatie met de Surinaamse Service Station Exploitantenbond (SSEB).

Met bovengenoemd voorstel zijn de lijnen tussen de belangrijkste stakeholders (brandstof handelaren, consumenten en de regering) korter en efficiënter gemaakt.

Vanuit het ministerie van EZ zal de controle op de pompprijzen en de monitoring van het effect van brandstofprijzen op de consumentenprijzen worden verscherpt.

Daarbij wordt de uitvoeringscapaciteit van het apparaat van het Onderdirectoraat Interne Markt en de consumentenzorg versterkt en wordt tevens de samenwerking tussen desbetreffende entiteiten met betrekking tot de impact van het fiscaal- en monetair beleid op consumentenprijzen versterkt, meldt het minister van EZ.

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.