Een geleide loonpolitiek is volgens het woordenboek.nl; de grote invloed die de overheid na 1945 en tot 1958/1963 kon uitoefenen op de loonontwikkeling door vooraf bindende richtlijnen aan te geven omtrent de loonontwikkeling(=stijging van de arbeidslonen),na of zelfs zonder advies van en overleg met de werkgeverscentrales of de werknemerscentrales.

Ter stimulering van de ontwikkelingen in Suriname kan er gekozen worden voor een semi-centraal geleide monetaire, concessiepolitiek, economie.

Bij de concessie politiek gaat het om de grote invloed die de overheid moet uitoefenen op de prijsafspraken, emolumenten en royalty’s, voor de afgifte van concessies, door vooraf vernieuwende bindende en wurgende richtlijnen vast te stellen omtrent de scheefgegroeide prijsontwikkelingen(= herdefiniëring van de onaangepaste inflatoire prijzen die voortvloeien uit de koloniale tijdperk), afspraakbreuk(vooraf vastleggen wat de hoogte van de financiële gevolgen zullen zijn voor de tegenpartij, bij overmacht opdat die de gemaakte  afspraak niet kan nakomen, door wat voor reden dan ook) na of zelfs zonder advies van en overleg met concessionaris of concessionarissen.

Bij de geleide Monetaire politiek gaat het om drie zaken:

1.  De geldschepping bij banken moet overeenstemmen met de dekkingsgraad van de afgifte van leningen; Overheid neemt weg de geldscheppende monopolie van banken.

Dit betekent dat tegenover geleend geld, spaargeld aanwezig moet zijn.

2.  Rente verhogingen wordt niet meer liberaal door de banken vastgesteld, maar door de aangegeven bandbreedte van overheidswege.

3.  Toezichthoudende Autoriteit Geldschepping en Bandbreedte Rente monitort zowel de rente beweging binnen de geldende bandbreedte norm als ook de dekkingsgraad die voortvloeit uit de relatie tussen belegde spaartegoeden en uitstaande leningen.

Een centraal geleide economie wordt ook wel een bureaucratische huishouding genoemd. In een land met een centraal geleide economie ligt alle beslissingsbevoegdheid bij één centrale instantie. Dit betekent dat één centrale instantie, overheid of vaak een persoon alle beslissingen voor een land neemt. Dit mechanisme wordt planmechanisme of bureaucratische budgetmechanisme genoemd.

Voorbeelden van landen waar sprake is van een centraal geleide economie met het bijbehorende bureaucratisch budgetmechanisme zijn de voormalige Sovjet-Unie en China

Bij de semi-centraal geleide economie in Suriname zal de huishouding niet geheel bureaucratisch moeten zijn, omdat de beslissingsbevoegdheid verspreid zal liggen over meerdere districten en Paramaribo. De districtscommissarissen krijgen naast de Regering ook meer beslissingsbevoegdheid bij deze vorm.

Paramaribo gaat bij deze samen met de districtscommissarissen zich inspannen om de economie budgettair voort te trekken.

Er wordt vanuit de overheden de producties en prijzen vastgesteld. Voor het district Nickerie zal logischerwijs, rijst moeten worden aanbevolen, terwijl voor het district Coronie dat kokos  wordt enz. Met daarnaast een eigen munteenheid die niet gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar of Euro, moet een welluidend geluid zijn voor het economisch gehoor!!!

Publicist: A.H.Tjauw-A-Hing/tjauwa@gmail.com

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.