PARAMARIBO, 25 nov – “Het blijkt steeds weer dat lieden in ons geliefd Suriname maar niet kunnen uitgroeien tot democraten met respect voor wet en recht en steeds weer kiezen voor de weg van schending van de meest fundamentele beschermde rechten van de mens voor hun malafide persoonlijke belangen.” Dit stelt de politieke combinatie Nieuw Front naar aanleiding van de kogelbrief voor Jongeren voor Democratie. In een verklaring wordt het volgende aangemerkt:

De Nieuw Front Combinatie is in kennis gesteld van de dreigbrief met een kogel die Sharona Lieuw On in een enveloppe heeft ontvangen. Wij zijn bijzonder geschokt door deze rechtstreekse aanval op haar welke de bedoeling heeft haar en andere participanten binnen de groep ‘Jongeren tegen Amnestie’ angst en vrees aan te jagen, monddood te maken en bovendien te bedreigen met de dood. Suriname is nog steeds een democratische rechtsstaat waarbij de meest fundamentele Rechten van de Mens zoals vast gelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname onder Hoofdstuk V met name Grondrechten: Persoonlijke Rechten en Vrijheden door eenieder gerespecteerd dienen te worden.

Onder deze rechten vallen onder andere het recht op leven, het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid en het recht op vrije meningsvorming en uiting. De dader(s), wie die ook mag/mogen zijn, heeft/hebben de bedoeling gehad Sharona en de andere leden van ‘Jongeren tegen Amnestie’ ervan te weerhouden gebruik te maken van het recht van vreedzame betoging zoals eveneens gegarandeerd wordt door de Grondwet. Bovendien komt deze bedreiging naar deze jonge vrouw aan de vooravond van de internationale dag tegen uitbanning van geweld tegen vrouwen.

Het blijkt steeds weer dat lieden in ons geliefd Suriname maar niet kunnen uitgroeien tot democraten met respect voor wet en recht en steeds weer kiezen voor de weg van schending van de meest fundamentele beschermde rechten van de mens voor hun malafide persoonlijke belangen. Het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling veroordeelt deze lafhartige daad ten zeerste en is van mening dat elke bedreiging van deze aard zeer ernstig genomen moet worden door de politie en wij wachten dan ook het onderzoek dat thans wordt ingesteld af.

Wij zullen niet tolereren dat wij als samenleving weer in een situatie belanden van bedreiging van mensen met het leven waardoor wij wederom terecht komen in een spiraal van schendingen van mensenrechten zoals Suriname eerder heeft gekend. Wij betreuren het dat de regering tot nu toe geen blijk van nadrukkelijke afkeuring heeft laten horen met betrekking tot dit ernstig voorval. De bevolking wordt opgeroepen zeer alert en waakzaam te zijn.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.