door Robin Rosario

PARAMARIBO – Een BEP-topper zegt desgevraagd aan GFC Nieuws dat zijn partij de zaak niet als afgedaan beschouwt en blijft zoeken naar mogelijkheden om het royement en terugroeping van Diana Pokie en Waldie Ajaiso te handhaven. De rechters in kort geding hebben tweemaal de BEP in het ongelijk gesteld en de kwestie verwezen naar de bodemprocedure.

Hij zegt de uitspraak van de rechter te respecteren maar de belangen van de partij zijn hiermee niet gediend. “De BEP heeft grootse plannen naar 2015 toe en daarin horen deze stoorzenders als Pokie en Ajaiso niet in. Er worden nu voorbereidingen getroffen voor de bestuursverkiezingen van de partij op 29 september daarna zien wij wel verder”, vertelt hij.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.