DNA- lid Misiekaba

Leden van de politieke partij BEP in het buitenland zeggen in een verklaring, verrast maar tevens trots te zijn op de houding van NDP-parlementariër André Misiekaba. Dit in het kader van de Goudovereenkomst die in De Nationale Assemblee is aangenomen.

‘’ Wij staan 100% pal achter zijn redevoering aangaande de goudovereenkomst die de regering is aangegaan met de multinationals in Suriname’’ zeggen de buitenlandse  partijloyalisten Michael Noordzee en Carlo Libretto.

Het is altijd zo geweest dat regeringen na regeringen in Suriname het land verkopen aan de buitenlandse multinationals. Kijk maar naar de Chinezen die nu in onze bossen opereren, Suralco en Billiton. Surinamers worden niet rijk van al deze overeenkomsten ondanks zoveel grondstoffen.

De BEPérs vinden dat eindelijk iemand binnen de regeringscoalitie tot het besef is gekomen dat het zo niet verder kan. Wij moeten stoppen om Suriname over te dragen aan deze multinationals die niets anders in mind hebben dan het land te plunderen ten eigen bate.

Als voorbeeld wordt Venezuela genoemd waar men de multinational buitenspel heeft gezet en de ontwikkeling van grondstoffen zelf ter hand heeft genomen. De leden van de BEP vragen zich af of de regering weet, dat de blokken stenen die men verscheept naar het buitenland, meer goud bevat dan wat men in Suriname verwerkt.

De lokale arbeiders worden slecht betaald en zij zijn degene die het zware werk doen in vergelijking tot de arbeiders in die landen die  goed worden betaald. Deze multinationals gaan echt niet vertrekken. Ze hebben onze grondstoffen nodig, en als ze vertrekken kunnen wij het maar zelf doen zonder geknecht te worden.

‘’ Wij willen de Heer André Misiekaba, parlementariër van de NDP Fractie, uitzonderlijk bedanken, om niet mede zand in de ogen te strooien van zijn landgenoten. Dat hij zijn positie binnen de NDP op het spel heeft gezet om zijn nek uit te steken, is een prijzenswaardig initiatief. Trouwens het algemeen belang gaat voor op partijbelang. Wij zijn er trots op dat dit standpunt jouw niet is voorgeschoten en blindelings is overgenomen. Wij Beppers in het buitenland spreken de hoop uit in het belang van land en volk dat de regering de oproep van de heer André Misiekaba en de oppositie zal aannemen en een voordeligere overeenkomst te sluiten, die voordeliger is voor land en volk. ‘’

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.