PARAMARIBO- In de afgelopen 37 jaren heeft het Surinaamse volk veel meegemaakt, veel ups en downs. Zelfs gebeurtenissen die voor Surinaams begrip onmogelijk en ondenkbaar leken. De kracht van het Surinaamse volk is altijd geweest dat ze steeds weer opkrabbelen en verder werken aan de ontwikkeling van het land en aan haar eigen welzijn. Elke regering is verplicht te werken in dienst van land en volk.

Vooruitgang en ontwikkeling van een natie gaan gepaard met transparantie, eerbiediging van mensenrechten, eerlijke en onafhankelijke rechtspraak, zo schrijven Michael Noordzee uit San Francisco en Carlo Libretto uit Boston in de Verenigde Staten van Amerika aan GFC.

De twee BEP prominenten van BEP- Buitenland feliciteren Suriname met 37 jaar Srefidensi Dey.

BEP-Buitenland juicht het voornemen van de regering toe om de Surinaamse buitenlanders meer te betrekken bij de ontwikkeling van het land en het toekennen van stemrecht. Wil de regering serieus genomen worden, dan zal men moeten werken naar het toekennen van de Surinaamse nationaliteit aan die groep.

Reeds in 2008 heeft een Initiatiefgroep aan de toenmalige President en DNA-voorzitter een schrijven hierover verstuurd. Vele landen hebben een soortgelijke werkwijze met hun landgenoten, onder meer India, Turkije, Zuid-Afrika en Marokko.

Moge de Allerhoogste het volk van Suriname, de President, de regering, DNA zegenen en wijsheid schenken op deze Srefidensi Dey. God zijt met ons Suriname, aldus BEP-Buitenland tenslotte.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.