“Liefde”. Zo beschreef minister Edward Belfort van Justitie en Politie de vorige week overleden oud-rechter Alfred Veldema gisteravond tijdens de singi neti in het SOC-gebouw. Belfort kreeg de gelegenheid de overledene in één woord te beschrijven. Twee anderen beschreven hem als “veelzijdig” en “groeba”. Mr.Veldema, die vandaag met staatseer ten grave wordt gedragen op Hodi Mihi Kras Tibi, werd gememoreerd als iemand van “puntjes op de “i”. Hij zou eens tegen een leerling griffier hebben gezegd: “als je het vertrouwen schaadtan trap ik je eruit.” Echter had de gewezen, rechter, die tot voor zijn heengaan beleidsadviseur op Justitie was, een grote mond, maar een klein hart. “Een hart van goud. Hij was naast rechter ook lid van sportverenigingen en vervulde ook een rol bij het Surinaams Olympisch Comité (SOC). Vooral wanneer er conflicten waren bij SOC-lidbonden werd de hulp van Veldema ingeroepen. Zo bemiddelde hij laatstelijk bij het conflict binnen de Surinaamse Atletiek Bond (SAB). “Hij kon op feestjes heel veel vertellen,” werd verder opgemerkt. Veldema, die 74 jaar werd, was een selfmade man. Hij groeide op aan de Saramaccastraat en zijn moeder was strijkster. Hij werkte zich echter hoger op de maatschappelijke ladder en werd rechter. De overledene was in zijn leven van alle straten thuis. Zo hield hij van zijn naaste, terwijl anderen hem juist arrogant vonden. Veldema had echter ruimte voor zowel de aanzienlijken en de kleine man. Ook werd aangegeven dat hij heel veel in zijn leven heeft meegemaakt, zoals teleurstellingen die een mens zelf van mensen mag verwachten. Familie, vrienden en kennissen waarderen de geste van de regering om hem met staatseer te begraven.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.