PARAMARIBO — Zorgmedewerkers die essentieel zijn voor het in stand houden van zorgfuncties, krijgen een overbruggings-, wervings- en behoudstoelage toegekend. Met deze tegemoetkoming hoopt de regering zorgmedewerkers te motiveren om het land niet te verlaten en hun krachten te blijven geven aan de gezondheidszorg. Er wordt verder gewerkt om op een gestructureerde wijze de waardering van het zorgpersoneel te verbeteren.

De ‘interventiemaatregel’ is nodig om het vertrek van met name gespecialiseerde zorgmedewerkers naar het buitenland, de zogenaamde braindrain, tegen te gaan. De drie overheidsziekenhuizen hebben aangegeven dat deze trek naar het buitenland ondertussen dusdanige vormen heeft aangenomen dat hooggespecialiseerde functies verloren dreigen te raken voor het land en of bepaalde gebieden, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Het gaat in deze om zorgmedewerkers van bijvoorbeeld de Intensive Care Units, de operatiekamers, de afdelingen Spoedeisende Hulp, de Neonatale Intensive Care Unit, het Radiotherapeutisch Centrum en het Medisch Microbiologisch Laboratorium. Er is een beroep gedaan op de Nationale Ziekenhuisraad om de zorgmedewerkers efficiënter in te zetten, al dan niet door intensievere samenwerkingsverbanden tussen de ziekenhuizen.

Dit bericht is afkomstig van de Ware Tijd. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.