NICKERIE-Op initiatief van het Overliggend Waterschap MCP ( OWMCP) vindt er in het rijstdistrict een waterbeheersingsoverleg plaats. Naar aanleiding van de huidige watersituatie heeft op 9 mei 2012 wederom een meeting plaatsgevonden met de de coördinatoren Regio West van LVV en Openbare Werken , met name Guido van der Kooye en Charles Perk. Zo meldt waarnemend OWMCP-directeur Richenel Small. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling was in hoogst eigen persoon vertegenwoordigd in de persoon van districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh.

Het niveau van het waterpeil in de Nannizwamp bedraagt 3.2 m +, terwijl het kritieke punt in de Nanizwamp bij +3.5m NSP ligt.Volgens de meteorologische dienst zal in de komende dagen nog meer neerslag vallen.

Via de overlaten Zuiddrain op kamp 13 en Pand E wordt reeds water gespild naar de Corantijnrivier, terwijl ook voorgesteld werd de hoofdinlaten van Wouw, IKUGH en HA alvast open te maken om enigszins de irrigatieleidingen op peil te brengen in aanloop op de vastgestelde inzaaiperiode van 15 mei tot en met 15 juli 2012. De hoofdafvoerkanalen Nannikreek, Zuiddrain en Pand E moeten dringend opgeschoond worden om een vlotte afvoer van het overtollig water te bewerkstelligen. Perk deed namens Openbare Werken Nickerie het aanbod een dragline ter beschikking te stellen om alvast het Zuiddrain-kanaal op te schonen.

Besloten is een gezamenlijke veldinspectieteam samen te stellen, bestaande uit vertegenwoordigers van genoemde actoren. Dit team zal als taak meekrijgen veldwaarnemingen te rapporteren en voorstellen te doen aan het overlegorgaan voor een effectievere en efficiëntere waterbeheer in de polders. Gelet zal worden op onder meer de onderhoudssituatie van zowel de natte als droge infrastructuur, maar ook de mate van verantwoord omgaan met de kunstwerken, watergebruik en eventueel andere calamiteiten.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.