Door Johan Donner

PARAMARIBO – De behandeling van de concept Tabakswet lijkt op dit moment geen prioriteit te genieten van de Nationale Assemblee (DNA).

Het nieuwe wetsontwerp werd in januari 2012 al goedgekeurd door de Raad van Ministers (RvM) en daarna voor behandeling ingediend bij het parlement.

Het is medisch wetenschappelijk bewezen dat het gebruik van tabak en ook het ongewild mee roken van omstanders heel veel schade berokkent aan personen.

Het voornaamste doel van deze wet is daarom het wettelijk verplicht stellen van zoveel als mogelijk 100% rookvrije ruimten.

Verder is het  ook de bedoeling dat met deze wet de niet-rokers, vooral  de jongeren, worden ontmoedigd tegen beïnvloeding om zich deze slechte levensstijl eigen te maken.

Het is daarom van belang dat deze wet zo snel mogelijk wordt aangenomen en afgekondigd.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.