NICKERIE- De familie Roger  in de Maynardstraat werd  vanmorgen omstreeks 10.30 uur geconfronteerd met brand. Door kordaat optreden van omstanders, die direct begonnen met de bestrijding, bleef  de omvang van de brand beperkt. De brandweer,  de EBS en de politie waren snel  op het brandadres. Het betrof een brand in de zekeringkast.

Volgens  Dors, bevelvoerder en hoofdbrandmeester, waren   hij  en andere brandweerlieden bezig met een oefening toen zij de brandmelding binnenkregen. De oefening werd direct gestaakt en werd er  koers  gezet naar  de locatie van de brand. Na zes minuten was de brandweer op het brandadres, maar hoefde niet in actie te komen. Dors  zegt lering te hebben getrokken  uit de grote brand van november 2011. Nu wordt  bij brandmeldingen, vooral in de binnenstad, met voldoende equipement uitgerukt.

Desgevraagd zegt een EBS-medewerker dat wanneer het  stroomgebruik  meer is dan wat is toegestaan, er sprake is  van  overbelasting.  Het gevolg is dan kortsluiting. Hij doet daarom   een beroep op de Nickeriaanse gemeenschap om bij alle stroomcalamiteiten direct te bellen naar de storingsdienst 231234.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.