PARAMARIBO – GFC Nieuws verneemt van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) dat de eerste tranche achterstallig pensioen is uitbetaald bij de pensioenen over april. De tweede tranche zal met het pensioen van mei worden uitbetaald.

De bond had bereikt dat de gepensioneerden de hun bij wet toegekende verhoging vanaf de datum van vaststelling met terugwerkende kracht zouden krijgen. Het uit te keren bedrag loopt over een periode van dertig maanden en is een aanpassing van 10 % op het pensioen.

De BBGO is nu bezig gesprekken met de overheid te voeren om de pensioenen waardevast te maken voor deze gepensioneerden.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.