Door Robin Rosario

PARA – Districtscommissaris Jerry Miranda is de gepensioneerde ambtenaren tegemoet gekomen. Hij heeft in samenwerking met de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, Ginmardo Kromosoeto, vijf hectare grond ter beschikking gesteld om een recreatieoord op te zetten.

De Bond Belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) die het oord zal beheren, zal volgens voorzitter Armand Deekman een beroep doen op het bedrijfsleven om het oord een waardige plaats te geven.

Deekman zegt dat ook gepensioneerden ontspanning nodig hebben en niet allemaal in staat zijn de kosten op te brengen om ontspanning te vinden in het binnenland of buitenland. Komend jaar zal een plan over het aanzien van het oord worden gepresenteerd.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.