Het onderdirectoraat Jeugdcentra van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) heeft woensdag 23 November 2022 van gedachten gewisseld met de Nationale Vereniging van Welzijnsorganisaties (NVWO) en het Platform van Buurtorganisaties. In de laatstgenoemde organisaties zijn verschillende buurtorganisaties vertegenwoordigd en is gepraat over de risico’s waar jeugdigen mee geconfronteerd worden, welke programma’s het best aansluiten op de behoefte van jeugdigen en op welke wijze zal worden samengewerkt met het ministerie. 

Het concept van gemeenschapsontwikkeling wordt hierbij gekenmerkt als de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan een landelijke aanpak van dit werk, gericht op de uitdagingen waarmee jeugdigen in de verschillende buurten mee worden geconfronteerd.

Wilgo Koster (voorzitter Platform van Buurtorganisaties) en Ivanildo Plein (voorzitter Nationale Vereniging van Welzijns Organisaties) wezen op de negatieve gevolgen van de stagnatie binnen het jeugdwerk in de buurten, met name door de beleidstransformatie en de Covid-19 pandemie. Op grond hiervan is afgesproken, dat partijen in het belang van het welzijn van de doelgroep, op structurele wijze moeten samenwerken teneinde duurzame resultaten te bereiken. 

Besloten is dat de overkoepelende organisaties zullen werken aan het verbeteren van hun interne structuren, waarbij prioriteit zal worden gegeven aan capaciteitsversterking van de aangesloten buurtorganisaties. Dit moet resulteren in het op creatieve doch effectieve wijze voortzetten van het jeugdwerk in het bijzonder bij onvoorziene omstandigheden. 

Het ministerie zal in overleg nagaan op welke wijze faciliterende ondersteuning kan worden gegeven, rekening houdend met een structuur waarbij beide partijen zich committeren aan hun verantwoordelijkheid naar elkaar en meer nog naar de jeugd. De overkoepelende organisaties lieten blijk geven van hun enthousiasme om de schouders onder het werk te zetten. 

Het overleg met de organisaties werd gevoerd door vertegenwoordigers van de afdelingen van het onderdirectoraat Jeugdcentra, te weten Project Voorbereiding en Onderzoek, District Centra, Paramaribo & Omgeving en Meryl Maes, die sinds kort verantwoordelijk is voor het onderdirectoraat Jeugdcentra.   

(Foto – Vlnr: Meryl Maes (onderdirectrice Jeugdcentra), Wilgo Koster (voorzitter Platform van Buurtorganisaties), Genti Mangroe (directrice Jeugdzaken), Ivanildo Plein (voorzitter de Nationale Vereniging van Welzijnsorganisaties), Vernon Kershout (secretaris Nationale Vereniging van Welzijnsorganisaties), de overige personen vormen het personeel van Jeugdcentra m.u.v. J. Patra (lid jongeren tak Platform van Buurtorganisaties) uiterst rechts.)

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.