Op maandag 10 februari is in Corner House het startsein gegeven van het pilot-project “Koela, op weg naar een gezonde toekomst”. Het project wordt gefinancierd door ALCOA Foundation en zal worden uitgevoerd in het ressort Tapanahony.

Stichting Pro Health draagt zorg voor de implementatie, meldt de Stichting ProHealth aan GFC.  Voor 2013 is het totaalbedrag van US$ 242.000,- aan projecten in Suriname goedgekeurd. Het project “Koela, op weg naar een gezonde toekomst” is daar één van.

Jongeren in de leeftijdsgroep 12-19 jaar bevinden zich in een levensfase waarbij zij voor allerlei uitdagingen en keuzen komen te staan, ook op seksueel gebied en met betrekking tot toekomstperspectief.

In deze zullen  tienermoeders worden geïnformeerd over het belang van het op nahouden van een gezonde leefstijl en hen tegelijkertijd motiveren in het herontdekken van hun eigen kunnen. Tevens richt het project zich ook op schoolgaande jongeren. Voor hen is het van belang over de juiste informatie te beschikken en hen tevens te informeren over risico’s die zij lopen bij onbeschermde en/of onveilige seks.

Districtscommissaris  Margaretha Malontie van Tapanahony was aanwezig bij het startsein. Zij is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit project en is heel blij dat Alcoa Foundation dit project heeft geselecteerd om te worden uitgevoerd. Volgens Malonti is gekozen voor deze doelgroep om hen beter voor te bereiden op hun toekomst, in het bijzonder een gezonde toekomst.

Zij benadrukt dat onze jeugd onze toekomst is en dat ook de jongeren in Tapanahony een extra steun in de rug verdienen door hen specifieke trainingen en informatieve sessies aan te bieden. Vanwege de afstand krijgen jongeren van Tapanahony niet de kans deel te nemen aan informatieve en deskundigheidsbevorderende trainingen die in Paramaribo en omgeving worden aangeboden. Het komt zelden voor dat zulke trainingen naar de jongeren van Tapanahony wordt gebracht.

Dit project is gericht op het aanbieden van interactieve trainingen aan tienermoeders en jonge schoolgaande adolescenten die hen beter in staat zullen stellen gezonde keuzes te maken en hen beter voor te bereiden op hun toekomst. Opleiding staat hier centraal. Daarnaast vindt er een awareness campagne plaats over seksuele reproductieve gezondheidsonderwerpen.

Dit is nodig omdat als gevolg van onveilig seksueel gedrag jonge meisjes het risico lopen ongewenst zwanger te raken, jongens ongepland vader kunnen worden en jongeren het risico lopen geïnfecteerd te raken met een seksueel overdraagbare ziekte waaronder het HIV/AIDS virus. Allemaal oorzaken die er toe kunnen leiden dat jonge adolescenten hun opleiding niet afronden.

Onder de genodigden was ook een delegatie van de Suralco aanwezig die de coördinatie heeft van de activiteiten in Suriname van Alcoa Foundation. Alcoa Foundation is één van de grootste stichtingen in het internationale bedrijfsleven. Het afgelopen jaar heeft zij  wereldwijd bijgedragen aan non profit organisaties, bouwend aan innovatieve partnerschappen ter verbetering van het milieu en de educatie van toekomstige leiders voor een carriere in de productie- of technische sector.

Het hoofd bieden aan gezondheidsproblemen in gemeenschappen waarin zij opereren is een belangrijk aandachtspunt in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Suralco, Alcoa en Alcoa Foundation erkennen het belang van veiligheid, gezondheid en welzijn van haar employés, contractors en de gemeenschappen waarin zij wonen en werken.

“Suralco maakt deel uit van de Surinaamse gemeenschap en  erkent de behoefte aan training en awareness over tienerzwangerschap”. Met de financiering van dit project via Alcoa Foundation hoopt Suralco een bijdrage te hebben geleverd aan de bewustwording, het voorkomen van tienerzwangerschappen en een bijdrage te hebben geleverd aan Suriname voor het behalen van de Millenium Ontwikkelings Doelen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.