Skip to main content

Opinie: Voedselbanken in Suriname

In gepeins ben ik het jaar 2022 gestart. Mijn gedachten gaan uit naar de mensen in Suriname, die van een salaris van maximaal 4.000 SRD per maand moeten leven. De vraag is: kan een gezin van 4 personen rond komen van 4.000 SRD per maand? Iedereen in Suriname weet dat dit niet mogelijk is. De […]

Wapengekletter USA en Rusland noopt landen tot alertheid

De landen in de wereld hebben waarschijnlijk na 2 vernietigende wereldoorlogen hun les wel geleerd. Er is nergens een appetijt voor een wereldoorlog, gelukkig. Maar er vinden nog wereldwijd gewapende conflicten plaats. Onschuldige burgers verliezen daarbij het leven, de wereld kent in Azie, Midden-Oosten en Afrika miljoenen ontheemden. Personen die in vluchtelingenkampen leven. Kinderen die […]

Veel issues gezondheidszorg

Gisteren is in DNA een debat gehouden over de covid-situatie in Suriname. Er is veel gezegd buiten covid-19. Er is veel kritiek geuit op de minister van Volksgezondheid (VGZ). Vooraanstaande politici hebben moeite om zich aan de regels te houden, is gezegd in DNA. Dat zal dan ertoe leiden dat de burgerlijke ongehoorzaamheid gaat toenemen. […]

Mijn stem GEGEVEN, Mijn stem VERGETEN!

16 januari 2022 bestaat de politieke partij Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) 73 jaren. Er is alle reden om even stil te staan bij dit jaartal. De VHP heeft de stemmen vergaard en zit nu in de regering met een leidende rol. In context  ontbreken vele condities  die de partijleiding, structuren, VHP-ers en ook de totale samenleving […]

Minister Volksgezondheid moet urgente actie nemen tegen braindrain

Weer is de alarmbel geluid met betrekking tot de alarmerende situatie in de Surinaamse ziekenhuizen. Er is eerder al bericht dat verplegenden het land aan het verlaten zijn. Er zijn berichten uit ontwikkelde landen waar gezegd wordt dat men een tekort heeft aan zorgpersoneel. Zoals de situatie is geschetst zullen mensen in Suriname of komen […]

Monetaire stabiliteit versus ontwikkeling deel 2

Wat leert de praktijk ons De ervaring heeft geleerd dat het mogelijk is dat gedurende een beperkte periode een land een substantiële groeitempo met of zonder monetaire stabiliteit kan realiseren. Echter op lange termijn kan een substantiële groei niet worden volgehouden zonder parallel eraan een relatieve monetaire stabiliteit te realiseren. Omgekeerd is het uiterst moeilijk […]

Bad leaders create bad followers

Elke burger hoort zich aan de wet te houden, anders wordt het land een puinhoop. Het is steeds meer te zien dat een bepaalde bevolkingsgroep zich niet aan die wetten houdt. Ze hebben een houding van, ‘wij doen wat we willen, we staan boven de wet.’ De basis voor dit gedrag is gelegd door hun […]

Vlag op modderschuit

Eindelijk is de hoofdtrainer van de senioren nationale voetbalselectie van Suriname bekend geworden. Het is geworden de bekende Stanley Menzo, complimenten aan de SVB. Deze voormalige keeper van Ajax en de Nederlandse nationale selectie is een hele tijd bezig in verband met Stichting Kleurrijk en de Suriprofs. Hij is ook heel vaak in Suriname geweest. […]

VHP: 2021 een uitdagend jaar met goede afsluiting

Aan het eind van het jaar is het goed om terug te blikken op wat het welhaast afgelopen jaar ons bracht en uiteraard wat we kunnen verwachten in het nieuwe jaar. Hoewel 2021 voor velen een moeilijk jaar was, moeten we ook terugkijken op dit jaar met de wetenschap dat er betere dagen voor ons […]

De kloof tussen arm en rijk

Het woord armoede lijkt wel een nieuwe hype. Vanaf de economische crisis een feit was, bleef dit woord in de ether zweven. Op de agenda van de DNA-vergaderingen was het een steeds terugkerend agendapunt. Men blijft zoeken naar oplossingen om de armoede te bestrijden.                                                                                                Wat de ene mens arm noemt, is voor de ander luxe […]

Wij zijn Jason Pinas

Het jaar 2021 sluiten we af met een kritische noot. Suriname is een vreedzaam land. Het land wordt door toeristen getypeerd als vriendelijk, relaxed, met mooie mensen en een natuurrijkdom en een culturele mix en mengelmoes die heel uniek is. De president van de Republiek Suriname heeft nu een zeer zware taak op zijn bord, […]

Duurzame ontwikkelingsdoelen realiseren in partnerschap met het onderwijsbeleid en de lokale onderwijspraktijk

Eind september 2015 stelde de VN zeventien Sustainable Development Goals voor, met 169 concrete doelen als opvolger voor de Millenniumdoelstellingen (Millennium Development Goals). Ze vormen een globaal en ambitieus actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Waar die MDG’s zich eerder richtten op […]

“Suriname is een land waarin mensen zich thuis voelen, ook in tijden van onzekerheid”

We lopen tegen het einde van een zwaar jaar en dit is niet de manier van een jaarafsluiting waarop we hadden gehoopt. Als mens hebben we allemaal onze plannen en doelen voor ogen, die we echter moesten aanpassen. Veel waarop we ons verheugden, kan niet doorgaan en dat is een teleurstelling. Mijn hart gaat uit […]