Skip to main content

Pertjajah Luhur kijkt uit naar nieuwe ‘zaaizaden’ in Nickerie

Nu William Waidoe een gepasseerd station is voor de Pertjajah Luhur (PL), zoekt deze partij nieuwe ‘zaaizaden’ in Nickerie. “Waidoe heeft politiek zelfmoord gepleegd en we zullen niet tegen de doden trappen. We kijken uit naar nieuwe ‘zaaizaden’ (kandi…