De International Council on Archives (ICA), de internationale organisatie voor archieforganisaties en archivarissen, heeft sinds 2008 besloten een speciale dag te wijden aan archieven. Die dag wordt jaarlijks herdacht op 9 juni, als de Internationale Archieven Dag (International Archives Day).

Deze dag is ook de oprichtingsdag van ICA, die werd opgericht op 9 juni 1948 onder auspiciën van de UNESCO. De eerste archievendag werd gehouden in 2008, precies zestig jaar nadat de ICA werd opgericht. De ICA gelooft dat landen die nog geen activiteiten in dit kader organiseren, met deze dag een impuls krijgen om zulks voortaan te gaan doen. En in landen waar daar –op andere momenten dan 9 juni- al sprake van is, kan deze speciale dag ook weer kansen bieden om de betekenis van archieven nogmaals te benadrukken.

Sinds 2011 gedenkt het Nationaal Archief Suriname (NAS) deze dag ook. Daar Archievendag dit jaar op een zaterdag valt, herdenkt het NAS deze dag op maandag 11 juni.

Er zijn enkele activiteiten gepland voor scholen maar ook voor andere belangstellenden. De activiteiten zijn gepland van 8-13.00 u met name:

Quiz (voor scholieren)

Historische filmpjes bekijken in de vergaderzaal

Rondleidingen

Tentoonstelling

Eventuele speurtocht

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.