Het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu(ATM) weigert het ontslag van medewerkers van de Stichting Planbureau Suriname (SPS) te bekrachtigen. De ontslagmelding is gedaan door de leidinggevenden van SPS in een brief van 22 augustus 2013. De leiding van SPS te weten: Arti Gulzar -Phoelsingh, Joyce Kariodimedjo en Lilian Menke-Tangali, allen onderdirecteuren, meende daarbij twee medewerkers op staande voet te mogen ontslaan.

Arbeidsinspectie heeft intussen zowel de werkgever als de gedupeerde medewerkers gehoord.

In afzonderlijke beschikkingen van 4 september 2013 constateert dit orgaan van de overheid dat de ontslaggronden niet deugdelijk zijn en in strijd zijn met het bepaalde in het Surinaams Burgerlijk Wetboek. Het besluit van Arbeidsinspectie is met enthousiasme ontvangen door de overige medewerkers van SPS, meldt de bond in een persbericht.

Vooralsnog hebben de leidinggevenden op het Planbureau geweigerd uitvoering te geven aan het besluit. Het bestuur van de BPSPS volgt de ontwikkelingen. Benadrukt wordt dat zowel vakbondsacties als juridische stappen een optie blijven. Ook voor wat betreft de medewerkers met wie het dienstverband is verbroken, gaat de strijd met haar methoden onverkort door.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.