Het schrijven over getuigenissen van Gods werk in Suriname is de belangrijkste beweegreden geweest voor professor Franklin Jabini, om een boek te schrijven over apostel Irma Gimith-Woerdings en de Bribi Ministries. De man Gods kreeg het op het hart om te schrijven over christenleiders in Suriname, omdat er veelal zendingsverhalen uit het leven van buitenlandse geestelijke leiders als voorbeeld worden gebruikt, om de grootheid van God te beschrijven. Na dit verlangen in gebed te hebben gebracht, bepaalde de Heer hem om over Apostel Gimith te schrijven. Het boek getiteld: “ Apostel Irma Gimith-Woerdings en Bribi Ministries” met als ondertitel : “ Getuigenissen van Gods werk door apostel Irma Gimith-Woerdings en Bribi Ministries” kwam tot stand, staat in een persbericht. Tijdens een bijzondere dienst in de Bribi Ministries op zondag 13 juli 2014, werd het boek aan de gemeenteleden en genodigden gepresenteerd. Tijdens de introductie, sprak de apostel ook een bijzonder woord van dank uit aan professor Jabini voor zijn inspanning. Verder bedankte de apostel eenieder, die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het boek, in het bijzonder ouderling Cornelly Olivieira, die een trekkersrol in deze vervulde. Inhoud In het boek wordt het leven van apostel Irma Gimith van haar jeugd tot aan haar apostelschap beschreven. Aangaande de ontstaansgeschiedenis van de Bribi Ministries komen er ook verschillende verhalen voor van mensen, die de apostel in het werk des Heren hebben meegemaakt en getuigenissen van de wonderen, van de Here God door haar en de Bribi Ministries. Het boekwerk wordt afgesloten met een uitgebreide foto collage, met indrukken vanaf de beginjaren. Volgens professor Jabini heeft hij geprobeerd om de verhalen op te schrijven, zoals deze aan hem zijn verteld. “ Het gaat om wat God aan het doen is en niet om mensen.” Voorts wijst de schrijver erop, dat we als mens geneigd zijn, om over negatieve dingen te spreken, maar hij moedigt met dit boek eenieder aan, om God dankbaar te zijn voor wat Hij gedaan heeft. Volgens de professor is het gemakkelijk om dingen te doen, wanneer er een persoonlijke baat bij zit, maar als het gaat om de Heer, dan maakt het voor de professor niet uit, wie de eer krijgt. Nadat het boek met de nodige ceremonies werd gelaunched, kreeg de professor uit handen van de apostel een exemplaar. Ook werd het boek symbolisch overhandigd aan de oudste kleindochter van de apostel, als vertegenwoordiger van de jeugd. De geestelijke moeder van de Apostel, die haar steeds met gebed heeft ondersteund en geloof in haar had, mocht ook een boek in ontvangst nemen en tenslotte kreeg een mannelijke leider van de gemeente Bribi, als vertegenwoordiger van de mannen een exemplaar uitgereikt. Na de dienst bestond de gelegenheid om het door apostel Gimith gesigneerde boek tegen een introductieprijs te bekomen. Velen stonden in de rij om de eerste pennenvrucht te bemachtigen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.