Apintie Huiselijk geweld

Apintie Huiselijk geweld

Het Surinaams Bijbel genootschap houdt een workshop met als thema huiselijk geweld, pastoraat en ethiek. De directeur van het genootschap is van mening dat dit thema zowel in Suriname als in de rest van de wereld een hot issue is. Het blijft een taboe onderwerp. Het is de bedoeling dat men gaat herkennen wat er zich precies afspeelt bij zijn/haar naasten. Juist omdat slachtoffers van huiselijk geweld er niet openlijk voor uitkomen, moet de omgeving de symptomen herkennen.

De directeur is van mening dat er veel leed voorkomen kan worden op het moment dat de omgeving op tijd ingrijpt. Men leest regelmatig uit de hand gelopen gevallen in de krant. Op het moment dat huiselijk geweld al de krant bereikt heeft dan is het te laat. Een familiedrama is het gevolg. Dit soort situaties kunnen volkomen worden als er op tijd ingegrepen wordt; aldus de directeur van het Surinaams Bijbel Genootschap.

De bijbelgenootschap wil een stapje verder gaan door de kerkbezoekers hierover informeren. Er moet meer over dit onderwerp gesproken worden. Alleen dan worden de mensen zich bewust van dit onderwerp. Binnen een gezonde relatie hoort geen geweld. Volgens de bijbel horen mensen elkaar lief te hebben.

Bekijk hier het interview met de directeur.