Begroting Suriname Districten

Begroting Suriname Districten

Alle districten hebben hun begroting ingediend. Het district Para deed hier niet aan mee. De directeur van Regionale Ontwikkelingen (Genia Corinde) meldt dat de begrotingen duidelijk moeten tonen wat de districten nodig hebben. Zij doelt hierbij op de middelen, zoals geld. Daarnaast moet het voor Regionale Ontwikkelingen duidelijk zijn voor welk project de middelen nodig zijn. De projecten moeten het ontwikkelen van Suriname als doel hebben.

Na het overhandigen van de begrotingen zei minister Batterson te verwachten dat alle districten zich moeten inzetten om de doelen van de begrotingen te behalen. De bewindsman zei dat de districten harder moeten werken om inkomsten te genereren. Volgens Batterson gaat is het belangrijk dat de districten middelen nodig hebben om de inkomsten te laten stijgen.

Met een goede infrastructuur, zoals goede wegen kun je de economie ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor de landbouw is een goede waterhuishouding belangrijk.

De minister garandeert dat de districten geld krijgen voor hun projecten. Maar daartegenover stelt de minister wel dat de districten aan hun uitvoeringscapaciteiten moeten werken. Volgens de bewindsman zal er een districtscommissaris gekozen moeten worden.