Apintie heeft onlangs een bezoek gebracht aan het dorp Redi Doti. In dit dorp wordt massaal op de NDP gestemd. Redi Doti ligt n het district Para. De paarse vlaggen van deze politieke partij hangen uit in het dorp. Dat de bewoners van het gebied voorstanders zijn van deze partij wordt hier niet onder stoelen of banken gestopt. Waar komt deze eenduidige politieke voorkeur precies vandaan? Apintie heeft gesproken met, de heer Lesli Artist, de kapitein (en tevens volksvertegendiger) van het gebied.

Volgens de heer Artist heeft dit te maken met de postieve ontwikkelingen die de afgelopen tijd in het dorp tot stand gekomen zijn. Hiermee doelt de volksvertegenwoordiger met name de ontwikkelingen van de laatste jaren. Volgens de heer Artist is het gebied van oudsher is NDP grondgebied. Hij noemt dit zelf een NDP bolwerk. Nu de NDP in de coalitie zit helpt de partij het gebied met het ontwikkelen.

Redi Doti is een rustig dorp dat met name actief is met ananasproductie. Dankzij de NDP is er in het dorp een school gebouwd. Daarnaast worden er momenteel voorbereidingen getroffen voor het bouwen van een sportschool. Bovendien worden er volkswoningen. Het gaat om 20 woningen. Gezien het feit dat dit de eerste volkswoningen van heel Suriname betreft is dit volgens heer Artist iets om trots op te zijn. Tot slot geeft de vertegenwoordiger aan dat de dienstverlening in de zorg richting de bewoners aanzienlijk is verbeterd in het gebied.

Naast alle verbeteringen in het dorp zijn er nog enkele verbeterpunten waar nog aan gewerkt moet worden. Als voorbeeld noemt de heer Artist het fundament voor de grondrechten van de bewoners. Deze moeten nog van de grond komen. Hiervoor zijn er al voorstellen gedaan waar nog over onderhandeld dient te worden. Ook dient er e.e.a. gewijzigd te worden in de wet met betrekking tot collectieve rechten op grond en leefgebied. Zolang er geen wetswijzigingen gedaan zijn wordt er samen met de politiek bekeken op welke manier er het beste met de huidige wetgeving omgegaan kan worden.

De heer Artist ziet de toekomst voor het dorp
positief in. Er wordt door de politiek veel aandacht besteed aan woningbow en de aanpak van overige  binnenlandse problemen. Dit is vooral te danken aan de NDP. Dit is de reden waarom de bewoners van Redi Dotti massaal voor de NDP kiezen.