Suriname zou als voorbeeld moeten dienen voor de hele wereld. Een synagoge staat vredig naast een Moskee. Live and let live. Israel komt dagelijks negatief in het nieuws wegens de nederzettingen in Palestina. Palestina is een Islamitische staat dat door Israel niet wordt erkend. Het rechtse systeem van Israel gaat verder dan het bouwen van de beruchte Israelische nederzettingen. Israel heeft namelijk al jaren een beleid van apartheid en racisme tegen niet Joodse immigranten. Zij worden bestempeld als infiltranten.

Er is een mensonterende anti infiltranten wet tot stand gekomen die niet alleen immigranten weert, maar het ook mogelijk maakt om immigranten op te kunnen pakken en drie jaar gevangen te houden zonder een juridisch proces.

De westerse wereld biedt in tegenstelling tot Israel kansen voor immigranten. Immigranten zonder verblijfsvergunning worden opgevangen. Immigranten met verblijfsvergunning kunnen al dan niet tijdelijk aan het werk en zich vestigen.  Daarnaast worden ontwikkelingslanden door de westerse wereld gesteund. Dat gebeurt zowel financieel als in educatie en soms zelfs in militaire steun. Goede voorbeelden hiervan zijn Afghanistan en Mali, waarin momenteel legereenheden vanuit verschillende landen de politie bijstaan en trainen.

Helaas doet Israel hier niet aan mee. In het land is racisme en apartheid dagelijks nog aan de orde is. Als je getrouwd bent met een gekleurde man, dan wordt je bedreigd en bestookt met scheldwoorden. Winkels van gekleurde mensen worden regelmatig aangevallen en vernield. De multiculturele samenleving zoals wij dat in Suriname en Nederland kennen is in Israel ver te zoeken.

Israel is een Joodse staat en volgens de Israelische overheid moet dit zo blijven. Dit maakt Israel, volgens een Israelische ambtenaar, anders is dan de andere landen in de wereld. Om de Joodse democratische staat te beschermen worden de infiltranten tegengehouden en tegengewerkt. Het toelaten van immigranten, zoals Afrikanen en Filippijnen zorgen voor het afbrokkelen van de Joodse staat. Om die reden worden dit soort bevolkingsstromen geweerd uit Israel. Alleen als je Joods bent, dan kan je in Israel normaal wonen en werken. Als je dit niet bent, dan moet je buigen voor de Joden en leven in onderdrukking.

Tegen de mensen die zich tegen dit beleid in Israel verzetten worden protesten gevoerd door de Israelische bevolking.

Als je de Afrikanen wilt helpen, ga dan maar naar Afrika!

Dit is geen Soedan. Dit is ons huis, dit is ons land.

Soedanezen zijn een gezwel in ons lichaam.