PARAMARIBO, 10 mei – De lobby tegen amnestie is nu beland bij de Interparlementaire Unie, IPU. De parlementaire oppositie vraagt in een brief om een oordeel van het mensenrechtencomité van de IPU. Vastgesteld moet worden of de nieuwe amnestiewet werkelijk een schending is van de grondwet en internationale regels. In de brief wordt ook fel uitgehaald naar het Surinaamse parlement.

Er zou sprake zijn van machtsmisbruik. “Ondanks vele protesten keurde het parlement de wet goed. Middels deze actie heeft het parlement naar onze mening, haar macht misbruikt”, schrijft de oppositie. De amnestiewet is een regelrecht ingrijpen in het strafproces rond de decembermoorden. Dat is een schending van het principe van scheiding der machten. En ook van de grondwet. Die geeft immers aan dat het parlement zich heeft te houden aan de grondbeginselen van de rechtsstaat.

Ook verbiedt de grondwet elke bemoeienis met rechtszaken. Bovendien zijn er nog de mensenrechten, zoals het recht van ieder mens op bescherming van zijn of haar leven. “Deze fundamentele mensenrechten worden ook beschermd door de UN Convention on Civil and Political Rights en de American Convention on Human Rights. Suriname heeft beide conventies geratificeerd, dus kan dit niet.”

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.