GFC NIEUWSREDACTIE- De politieke organisatie DA’91 organiseert op 29 januari een discussieavond met als thema ‘Anti-corruptiediscussie: Burgerparticipatie bij anti-corruptie-inspanningen en mogelijkheden’.

Corruptie omzeilt de democratische mechanismen, het omzeilt de wetten en normen die democratisch zijn vastgesteld en sluit uit al diegenen die niet participeren in corrupte uitwisselingen. Burgerparticipatie in corruptiebestrijding moet, haalt de partij aan in een persbericht.

De participatie van de burgers is geen nieuw concept, en is in de afgelopen jaren in populariteit gegroeid. Zowel nationaal en internationaal is onderkend dat burgers het recht hebben om te participeren in de besluitvorming die het algemeen belang beïnvloedt. Deze participatie is instrumenteel in democratische en social-economische veranderingen. Het versterkt burgers en hoort een integraal onderdeel te zijn van het democratisch proces.

Het moet omdat wij, ook in Suriname, een serieus risico lopen dat corruptie als normaal gezien wordt, dat de kritiek op corrupt handelen systematisch afneemt. Behalve dat dit leidt tot een gebrek aan maatschappelijke betrokkenheid ontstaat er ook het gebrek aan vertrouwen in het politiek proces en de democratie. Burgers moeten versterkt worden.

De participatie van de burgerij in corruptiebestrijding is een kwestie van sociale verantwoordelijkheid. Vaak leveren burgers ook een bijdrage door te weigeren om mee te doen in corrupte praktijken. Dit laatste is een belangrijke actie van verzet!

Het is belangrijk dat onze burgers corruptie herkennen en uitgerust zijn om mee te doen in de bestrijding. Als gemeenschap worden wij nu al geconfronteerd met de corruptie syndromen: handel in invloed, kartels van de politieke elité, oligarchen en clans en officiële magnaten.

Corruptiebestrijding is een belangrijk element in de populistische retoriek. Het gebruiken van de publieke verontwaardiging om verkiezingswinst te behalen is niet voldoende. Er zijn reële strategieën nodig om corruptie te bestrijden.

Een bijzonder belangrijk aspect in het in staat stellen van de burgerij om te participeren in de corruptiebestrijding is hun toegang tot informatie en de wijze waarop zij aan informatie komen. De wettelijke structuren moeten aangevuld worden met handhavingsmechanismen en verantwoordingssystemen om corruptie succesvol te bestrijden. Toegang tot informatie is een noodzaak voor de effectieve participatie in het openbaar leven.

Een belangrijke groep binnen de de burgerij is de media. De media (inclusief de sociale media) heeft een belangrijke rol in de strijd tegen corruptie, want het zijn zij die verantwoording en transparantie kunnen opeisen van zowel de publieke als de private sector.

Studies hebben aangetoond dat er een positief verband is tussen persvrijheid en corruptie. De media en in het bijzonder onderzoeksjournalistiek, spelt een cruciale rol in het ontbloten van corruptie voor het publieksonderzoek en de strijd tegen straffeloosheid. In hoeverre de journalistiek kan bijdragen aan corruptie bestrijding is sterk afhankelijk van in hoeverre de media vrij en onafhankelijk is.

Ook de moderne technologie is een belangrijk hulpmiddel in de burgerparticipatie. Corruptie meldpunten zoals die van DA’91 maar ook die van o.a. de Wereld Bank (Integrity App) stellen burgers in staat om anoniem en confidentieel meldingen te doen.

Sociale media wordt ervaren als meer toegankelijk en meer resistent tegen de ‘top-down’ controle in vergelijking met de traditionele media. Het biedt ook ruimte voor ‘citizen journalism’ evenals voor het mobiliseren van de publieke opinie waarbij de burgerparticipatie wordt bevorderd.

Last but not least is het de Staat die verplicht is te verzekeren dat burgers kunnen participeren in anti-corruptie inspanningen. Vereist is dat de Staat mogelijkheden biedt voor publieke participatie in besluitvorming, evenzo in het beschermen van de activiteiten van onderzoeks – en burgerjournalisten als onderdeel van de rechtsstaat.

Toetreding en naleving van international verdragen en wet is hierbij ook cruciaal om zo de sociale empowerment te bevorderen. Door het verwijderen van kennis en informatie bron barriëres die burgers ondervinden wanneer zij willen meedoen in anti-corruptie acties.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.