Een AMvB (Algemene Maatregelen van Bestuur) is geen regeringsbesluit; dit is pertinent onwaar. Het is een materiële wet die binnen de kaders van de formele wet (Raamwet) is nader uitgewerkt. Zo is er bijvoorbeeld in Nederland de Arbeidsomstandigheden wet en het Besluit werken met gevaarlijke stoffen. In betreffend besluit is nader uitgewerkt wat wordt verstaan onder gevaarlijke stoffen en de plichten van werkgevers en werknemers. In Nederland is er een discussie over de inzet van AmvB, want in sommige gevallen gaat de minister op de stoel zitten van de werkgever. Een minister kan een AMvB in stemming brengen in de Tweede Kamer. Hiertoe behoeft geen advies te worden gevraagd aan de eerste Kamer. Aangezien het binnen de Raamwet tot stand is gekomen. Suriname heeft een soortgelijke Eerste Kamer, de vereniging van volksvertegenwoordigers, alleen worden deze alleen ingezet als een president dient te worden benoemd. Naar mijn mening is het niet noodzakelijk om nog meer wetten of besluiten in Suriname te introduceren. Het is beter om zaken te integreren, het enorme log politiek aangestelde ambtenarenkorps effectiever in te richten en het aantal ministers te reduceren naar maximaal 7. Daarnaast dient voor elke minister, directeur, beleidsmedewerker een portfolio te worden vastgesteld. Daardoor wordt voorkomen dat ondeskundige dik worden betaald en niets kunnen presteren. Hetzelfde geldt voor DNA- leden. Robbie Mohansingh

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.