De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Alice Amafo

PARAMARIBO – De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO)Alice Amafo vindt dat er een subsidiebeleid voor kansarme volkswoning behoeftigen moet komen. Haar ministerie zal via een streng selectiemechanisme nagaan welke kansarmen in aanmerking komen voor subsidie. Amafo benadrukt dat de overheid een huisvestigingsbeleid heeft ontwikkeld, waarbij centraal staat dat het huisvestingsspectrum marktconform moet zijn.

Zij die kapitaalkrachtig genoeg zijn zullen de conforme marktprijs van de volkswoning moeten betalen, maar om de sociaal zwakkeren, die dit bedrag niet kunnen betalen tegemoet te komen zal de overheid inkomen met huursubsidie.

Via sollicitatie oproepen  wordt gezocht naar  deskundigen die de regering zouden kunnen bijstaan in het ontwikkelen van geschikte strategieën. Na goedkeuring zal de overheid een aanvang maken met het huursubsidiebeleid en zal zij zowel huur – alsook koopwoningen aan de samenleving bieden.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.