door Robin Rosario

PARAMARIBO – Het is minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gisteren gelukt haar programma “Bromki fu tamara” goedgekeurd te krijgen door de Raad van Ministers. Vlak na de RvM-vergadering vertelde zij aan de media dat dit programma speciaal is voorbereid voor de jongeren en kinderen. De ouders moeten weten dat jongeren en kinderen inderdaad de toekomst zijn.

In dit programma worden moeders gestimuleerd om vanaf de zwangerschap goed voor het ongeboren kind te zorgen. Het ministerie zal de moeders die deelnemen aan het programma financieel tegemoet komen. Echter moeten ze wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo zullen ze op regelmatige basis bezoeken moeten brengen aan het consultatiebureau. Ook moet er toezicht zijn op het naar school gaan als het zover is.

Elke keer als het kind overgaat, krijgt de moeder een bonus. Dit zal gelden vanaf de kleuterschool tot eind VOJ. Kinderen hebben een goede schoolopleiding nodig. De bewindsvrouw zei tenslotte dat de maandelijkse vergoeding die personen met een beperking krijgen verhoogd is van SRD 235,– naar SRD 325,–.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.