door Robin Rosario

FRIENDSHIP – Minister Alice Amafo van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (SoZaVo) is gisteren op grootse wijze ontvangen door de ‘bigisuma’s’ van Coronie en Nickerie. Vanuit het ministerie werd een Bigisumadei georganiseerd voor ouderen die wonen in dat gebied. De activiteiten vonden plaats op het terrein van het commissariaat te Friendship.

Verschillende sprekers bedankten de aanwezige ‘bigisuma’s’ voor de bijdrage die zij geleverd hebben aan de ontwikkeling van het land. De bewindsvrouwe benadrukte tijdens haar speech, dat zonder de ouderen, de jongeren vandaag niet aanwezig zouden zijn. Zij drukte de jongeren op het hart om de seniorenburgers niet in de steek te laten en hen steeds om advies te vragen. Daarenboven moeten de jeugdigen van de twee districten, steeds bereid zijn deze groep te ondersteunen zodat zij hun laatste dagen op aarde op zeer aangename manier kunnen doorbrengen.

Amafo liet verder weten dat  het onderwerpen aangaande ouderen geen discussies binnen de ministerraad teweegbrengen, alle ministers zijn direct bereid hun bijdrage te leveren.

De minister stal de harten van de aanwezigen toen zij liet zien ook de Aucaanse dans machtig te zijn. Zij maakte danspasjes met een jonge Aucaanse dansgroep die een fleurig optreden verzorgde. Bovendien was er ook een Javaanse en Hindostaanse dansgroep aanwezig evenals de muziekformatie van Joggaman.

Symbolisch overhandigde Amafo een geschenkpakket aan oud- politieinspecteur Reinier Nibte die namens de ouderen een dankwoord uitbracht. Na een, volgens vele bezoekers, erg gezellige dag, trokken de ‘bigisuma’s  weer huiswaarts.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.