Caprino Alendy

PARAMARIBO- Op de te houden ALV van de BEP, later op de dag, zal de thans al 25 jaar lang zittende voorzitter van de BEP, de heer Caprino Alendy, doelbewust de BEP voorzittershamer overdragen aan de nieuw te kiezen voorzitter van de BEP. Althans, dat laat de afdeling Communicatie en Voorlichting van de partij vandaag weten in een persbericht.

Al enige tijd was in de top van de BEP-kringen bekend dat Alendy dit deel van zijn politieke carrière bij de BEP zou beëindigen. Het is door kundige, intern bij de BEP gestuurde communicatie, dat Alendy’s beëindiging van zijn voorzitterschap tot heden een goed bewaard geheim is gebleven, zo staat in het bericht.

Het is om politiek strategische redenen, dat de politicus zijn vertrek niet bekend heeft gemaakt, ondanks andere berichten hieromtrent. Alendy besloot toch zijn bestuursfunctie en daarmee het voorzitterschap van de partij neer te leggen. Dit ondanks het feit dat voldoende kernen van de BEP in zijn regio, binnen de huidige verkiezingsronde hem weer als geschikte bestuurskandidaat hadden voorgedragen.

Alendy schreef tijdig een brief aan de BEP Nominatie Verkiezingscommissie, waarbij hij ondanks zijn gekozen status, formeel bedankte voor de eer en aangaf zijn voordracht teniet te doen en om in zijn plaats te doen treden, de evenzo gekozen Schaduw- bestuurskandidaat uit zijn regio.

Zowel de Nominatie Verkiezingscommissie als het Hoofdbestuur van de BEP besloten bij de formele bekendmaking van Alendy zijn vertrek, om politiek strategische reden, in alle discretie om te gaan met zijn vrijwillige terugtrekking als gekozen bestuurskandidaat en deze terugtrekking pas op de dag van de ALV aangaande het nieuw te kiezen Hoofdbestuur van de BEP bekendheid te geven.

Alendy zal op de ALV, na bekendmaking van het nieuwe BEP Hoofdbestuur en de Partijvoorzitter, als vertrekkend Partijvoorzitter, publiekelijk een afscheidstoespraak houden, waarna hij symbolisch de BEP voorzittershamer met een handdruk zal overdragen aan zijn opvolger, staat tot slot in de verklaring.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.