De Surinaamse Federatie van Agrariërs (SFA) heeft een aantal personen werkzaam in de agrarische sector gehuldigd. Het ging voornamelijk om een groep jongeren en vrouwen die zich heeft ingezet om de sector verder tot ontwikkeling te brengen. Zondag werd de Dag der Agrariërs gevierd op het terrein van de SFA.

Vicepresident Ashwin Adhin, die president Desiré Bouterse vertegenwoordigde, gaf aan dat er meersporig moet worden gewerkt. Iedereen zal een bijdrage moeten leveren om de sector naar grotere hoogten te stuwen. De regering acht het daarom van belang om op de Dag der Agrariërs aanwezig te zijn bij de huldiging.

Nagegaan moet worden hoe de risico’s en de uitdagingen binnen de sector het hoofd te bieden, zodat de voedselschuur gedachte werkelijkheid kan worden. Volgens de vicepresident gebeurt er al heel veel op het stuk van de agrarische ontwikkeling, maar er kan nog meer gebeuren.

Namens de regering waren ook LVV-minister Lehkram Soerdjan en HI&T minister Stephen Tsang aanwezig. Soerdjan pleitte ervoor dat alle kennis bij elkaar gebracht wordt en partnerschapen gesloten worden, zodat gezamenlijk meer kan worden bereikt.

FSA-voorzitter Prahlad Sewdien geeft aan dat de Dag der Agrariërs georganiseerd is in het kader van Wereldvoedseldag op 16 oktober. Met de Dag der Agrariers worden boeren en anderen die actief zijn in de sector bedankt voor het feit dat zij dagelijks voor de voedselvoorziening zorgen.

Het gaat niet alleen om landbouwers, maar ook om personen werkzaam binnen de vee- en bijenteelt. De voorzitter wil samen met LVV dit gebeuren tot een jaarlijks terugkerend evenement maken, gekoppeld aan een thema.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.