door Robin Rosario

PARAMARIBO – Vanuit Coronie heeft GFC Nieuws een schrijven ontvangen dat ondertekend is door Gitana Monkau-Plak en Harold Wolf. Het duo zegt  namens de agrariërs in het district hun misnoegen kenbaar te maken. Die groep is niet te spreken zover het gedrag en de productiviteit van de LVV- coördinator in het district.

Om die reden hebben zij het vertrouwen in hem opgezegd. Hem wordt verweten niets te doen voor de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in Coronie en nog minder voor de vee- en bijenteelt. Dit terwijl hij zelf een imker is in zijn vrije tijd.

De man is volgens het schrijven nooit bereikbaar voor informatie en zorgt niet dat er trainingen worden verzorgd voor de jonge ondernemers die zich op dat gebied willen inzetten.

Ook naar het ministerie wordt de beschuldigende vinger gewezen omdat verschillende ministers volgens hen wel degelijk op de hoogte waren dat de waterkerende dam niet goed gebouwd was. Daardoor zijn nu honderden hectaren rijstarealen verloren gegaan en hebben de boeren grote schade geleden.

“In vergelijking met Nickerie worden de rijstboeren in Coronie met de nek aangekeken. Zij krijgen geen schadecompensatie en de bank heeft, omdat zij de schulden niet kunnen aflossen, beslag gelegd op goederen, salarissen en pensioenen van de gedupeerde boeren”, stellen Monkou- Plak en Wolf.

De agrariërs zien graag dat de overheid SRD 300.000 ter beschikking stelt om “Oni Masanga” weer op poten te zetten. Het verzoek hiertoe dat vergezeld was met een projectdossier is nooit beantwoord. De brievenschrijvers laten ook weten dat de agrariërs niet langer stiefmoederlijk behandeld willen worden door het ministerie en dat de minister nu eens eindelijk merkbare beslissingen moet nemen zodat het district ook op agrarisch gebied vooruitgang kan boeken.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.