Dankzij de slagvaardige ondersteuning van districtscommissaris Rawien Jiawan van het district Wanica is het afwateringsprobleem op de hoek van de Vierde Rijweg en de Noordpolderdam opgelost. De dc onderkende het probleem en hij heeft een graafmachine en de arbeiders aan het werk gezet om de afvoer van het water ter hand te nemen. De resultaten zijn niet uitgebleven. De bewoners van de Vierde Rijweg zijn de dc heel erkentelijk voor zijn interventie. Op de foto, de situatie zoals de lozing er nu uitziet.

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.