De Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) heeft ongeveer US$ 136 miljoen geïnvesteerd in zijn thermische elektriciteitscentrale te Tout Lui Faut. Investeringen moeten worden terugverdiend via afschrijvingen. Deze afschrijvingskosten, alsook de overige vaste lasten zoals personeel, onderdelen en diensten, zijn volgens de Staatsolie Maatschappij Suriname terecht onderdeel van de stroomkostprijs.

De onderneming spreekt tegen dat zij veel te hoge stroomprijzen hanteert. Het aanbod van hydro-elektrische energie wordt beïnvloed door het klimaat. Vanwege de extreem natte jaren 2021 en 2022 is de gemiddelde opwekking vanuit Afobaka nu 135 MW. Voor de komende jaren is het El Niño-effect voorspeld. Het is niet ondenkbaar dat het aanbod aan hydro-elektrische energie zal terugvallen tot onder de 80 MW. Het verschil van 55 MW zal dan met thermische energie moeten worden opgevangen.

SPCS heeft sinds zijn oprichting in 2006 binnen de kaders van wat mogelijk was binnen de commerciële activiteiten op diverse momenten meegewerkt om de tarieven voor de consument laag te houden. Tot en met 2017 is US$ 32 miljoen kwijtgescholden aan de overheid. Over de jaren 2021 en 2022 is de elektriciteitsrekening aan de staat met ongeveer US$ 13 miljoen verlaagd.

Staatsolie en SPCS hebben, zich bewust van hun maatschappelijke rol, de stroomrekening aan de staat over 2023 met bijna US$10 miljoen verlaagd. Staatsolie heeft over 2022 bijna US$ 300 miljoen afgedragen aan de staat en hoopt dat dit kan bijdragen aan verlichting van de noden van de huishoudens die dat nodig hebben.

“Willen wij een gezonde elektriciteitssector, dan is het van belang om de juiste balans tussen tariefsverhoging en overheidssubsidie te vinden”, zegt Staatsolie. Volgens de onderneming moet door middel van subjectsubsidie aan zwakke huishoudens een veel effectiever systeem opgezet worden.

“Objectsubsidies hebben nergens in de wereld duurzame uitkomsten gehad en hebben zelfs tot extreme excessen geleid, zoals in Venezuela”, aldus de oliemaatschappij.

Dit bericht is afkomstig van Suriname Herald. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.