De Anton de Kom Universiteit van Suriname en het zonnepanelenbedrijf Guguplex hebben op dinsdag 20 augustus een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerking houdt in dat Guguplex en de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) van de Anton de Kom Universiteit wetenschappelijk onderzoek zullen verrichten naar hernieuwbare energiebronnen in Suriname in het algemeen en in het bijzonder de toepassing van zonne-energie als energiebron.

Deze onderzoekingen zullen zowel technologisch als maatschappelijk van aard zijn en moeten leiden tot bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Surinaamse gemeenschap in het algemeen, en de rurale gebieden die min of meer verstoken zijn van elektriciteit in het bijzonder. Dit zal van positieve invloed zijn op de duurzame ontwikkeling van deze gebieden en bijdragen tot armoedebestrijding.

Guguplex stelt haar bedrijf beschikbaar als praktische stageplaats, alsook als facilitator voor praktijkonderzoek ten behoeve van de FTeW studenten. Verder zal FTeW haar studenten, wetenschappelijk personeel en faciliteiten beschikbaar stellen voor het uitvoeren van technologisch wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van Guguplex en haar projecten. Per project zullen er schriftelijke afspraken worden gemaakt onder welke voorwaarden dit zal gebeuren. De onderzoeken zullen zich in eerste instantie richten op standalone zonne -energie installaties; standalone installaties voor water verhitting, koken en onderhoud modellen.

De overeenkomst werd namens Guguplex ondertekend door de directeur, Olando Olmberg en namens de Anton de Kom Universiteit door de decaan van FTew, Robert Tjien Fooh. Met deze samenwerking wordt invulling gegeven aan een van de strategische doelstellingen van de Anton de Kom Universiteit, om samen met de private sector te werken aan de ontwikkeling van ons land.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.