Het personeel van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) heeft over de maand januari nog geen salaris ontvangen, vanwege het feit, dat het ziekenhuis nog onvoldoende middelen genereert om zelfstandig de lonen te kunnen uitbetalen, waardoor er een beroep gedaan moet worden op de overheid. 

Een deel van het personeel van het ziekenhuis ging vrijdagmiddag 3 februari, onder leiding van de vakbondsman Imro Edam, naar het ministerie van Arbeid om minister Steven Mac Andrew, die waarneemt voor de minister van Volksgezondheid, te spreken. 

De minister heeft de vakbondsman en zijn team ontvangen om te praten over de ontstane situatie, waarbij hij benadrukte het ongenoegen van het personeel volledig te kunnen begrijpen. Mac Andrew zei ook, dat in een vergadering op het ministerie van Financiën en Planning donderdag 2 februari is besloten, dat binnen 3 maanden een congres over de financiering en rationalisatie van de zorg gehouden moet worden, omdat dit vraagstuk cruciaal is voor de garandering van de zorg. 

De heer Edam informeerde de minister voorts dat er nog geen bestuur van de Stichting is geïnstalleerd en dat het ziekenhuis ook nog steeds zonder een directeur zit, hetgeen zaken doen met onder andere banken bemoeilijkt. 

Mac Andrew heeft staande de vergadering enkele telefoontjes gepleegd over de kwestie om te pogen tot een oplossing te geraken. Hierna heeft hij de vakbondsman en zijn team verzekerd, dat er wordt gewerkt aan een oplossing van het probleem. Hij verwacht dat maandag aanstaande het ziekenhuis over de nodige middelen kan beschikken om tot uitbetaling over te gaan. 

De bewindsman betreurt het dat door de precaire financiële situatie van het land de administratieve afhandeling van de uitbetaling stagnatie heeft opgelopen, met als gevolg een verlate uitbetaling van de lonen. Hij heeft in het belang van de zorg voor de patiënten in het ziekenhuis, een beroep gedaan op de personeelsleden om de dienstverlening dit weekend niet te onderbreken, zo bericht het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.