De gemeenschap van Pikin Saron en Bigi Poika in het district Para heeft gisteren de wegbarricade opgeheven na een onderhoud met minister Rabin Parmessar van Openbare Werken(OW). De dorpelingen hadden de weg naar Pikin Saron vanaf de vorige week gebarricadeerd, uit onvrede over de wegsituatie. Er zijn harde afspraken gemaakt met de minister en de districtsleiding van Para over rehabilitatie van het weggedeelte tussen Zanderij tot Tibiti. Het bedrag van SRD 100.030 is in de periode januari tot juni 2014 reeds uitgegeven aan onderhoud van dat gedeelte. Van dat bedrag is SRD 47.530 bijgedragen door houttransporteurs en het resterend deel van SRD 52.500, komt uit de kas van het commissariaat. Dit kostenplaatje werd gepresenteerd in een onderhoud met truckhouders van houttransport op de rijweg West Suriname. De actievoerders eisten dat de slechte staat waarin de weg verkeerd, wordt aangepakt en moest er een stop komen van houttransport over de weg. Ondanks het commissariaat continu aan onderhoud van de weg werkt en de asfaltering van de weg reeds in voorbereiding is, wordt begrip getoond voor de bezorgdheid van de actievoerders, meent het commissariaat. Met toestemming van het Districtsraadslid Harold Jubithana en Ressortraadslid Ida Wirip, van het gebied Pikin Saron en Bigi Poika is het voorstel gedaan aan de truckhouders om vanaf donderdag 17 juli t/m zondag 20 juli 2014 de wegstrekking vanaf Zanderij tot Tibiti af te sluiten voor houttransport. Binnen deze dagen zullen onderhoudswerkzaamheden verricht worden op de weg. Na maandag mogen transporteurs normaal over de weg tot 18.00 uur ‘s avonds behalve op zon- en feestdagen en bij opening- en sluitingsuren van de scholen. De transporteurs zijn ingegaan op de voorstellen en zullen een commissie instellen die in de toekomst kan communiceren met de leiding van het district of met dorpsstructuren. Deze commissie zal als vertegenwoordiging van truckhouders een wensenpakket samenstellen. De wensen zullen met de Gewestelijk Politie Commandant (GPC) en de dorpsbesturen bespreekbaar worden gemaakt. De leiding van Para vindt het belangrijk dat de dorpsbesturen ook gehoord worden bij het nemen van beslissingen, omdat de weg vier inheemse dorpen ontsluit.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.