Uit beschikbare informatie blijkt dat begin 2010 het Academisch Ziekenhuis Paramaribo(AZP) een achterstand in betaling had bij de overheid van SRD 50 miljoen. Toen bekend werd dat de regering de voorschotten zou stopzetten, hebben de ziekenhuizen een heleboel achterstallige rekeningen gepresenteerd.

“Instituten die constant schreeuwen dat ze geen geld hebben, hadden SRD 50 miljoen aan rekening liggen bij de overheid. We hebben eraan gewerkt dat alle achterstallige rekeningen in beeld werden gebracht en ze zij ook betaald”, verduidelijkt vicepresident Robert Ameerali.

De vp geeft deze duidelijkheid daar constant vanuit de oppositie wordt geschreeuwd dat de huidige regering haar schulden niet betaald. Uit informatie blijkt dat bij het aantreden van de regering in 2010 de ziekenhuizen met miljoenen achterstanden zaten.

Het AZP heeft deze maand een overmaking van SRD 3.5 miljoen en 7.5 miljoen ontvangen. AZP had een achterstand van SRD 17 miljoen die betaald moest worden aan specialisten. Die achterstand is ingelopen in een periode van 6-8 maanden. De grote druk die er is,komt vanwege de verschillende tarieven die r worden gehanteerd door specialisten. Ameerali zegt dat er gewerkt wordt aan vaste tarieven voor deze groep, zodat het probleem opgelost kan worden.

De regering heeft ook gekeken naar de rekeningen van de specialisten. Het Staatsziekenfonds(SZF) heeft een lijst geproduceerd waaruit blijkt dat het specialistenbezoek enorm is toegenomen. Van de 120 specialisten die er landelijk opereren wordt door 15 specialisten de helft van de rekening gesoupeerd. De regering heeft goed overleg gevoerd met de Vereniging van Medische Suriname(VMS) en die heeft toegezegd dat zij deze zaak zullen bespreken en bekijken.

Vanaf het BZSR -programma van 0-16 jaar en 60+ is ingevoerd is er een lichte daling te bespeuren in de ziekenhuizen, het aantal ligdagen van Sociale Zaken dat ca. 14.000 was per maand is teruggelopen naar ca. 8000 per maand. Ameerali spreekt van een hele goeie zaak, omdat de zieke mens nu kan kiezen naar welk ziekenhuis hij gaat en krijgt daarvoor geen derderangs behandeling. Hij kan ook kiezen naar welk specialist hij gaat. (Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.