Leerkrachten, keukenhouders en leveranciers die meedoen aan het project Naschoolse Opvang zullen nog even moeten wachten op hun achterstallige gelden. Er zijn drie fasen van achterstanden die weggewerkt moeten worden.

Minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling(Minov) moest vandaag tekst en uitleg geven over de betalingsachterstanden. Met het ministerie van Financiën is er volgens hem een goede verstandhouding hoe de betaling dient te geschieden.

Er zijn drie fasen van achterstanden geconstateerd die lopen van januari 2013- september 2013, oktober 2013- december 2013 en januari 2014 – tot heden. De Raad van Ministers(RvM) heeft een raadsvoorstel goedgekeurd voor de achterstanden van januari 2013- februari 2014. In samenspraak met Financiën is besloten de achterstanden van oktober – december 2013 onlangs uit te betalen, omdat in die fase de meeste leerkrachten voorkomen die tevens in de twee andere fasen zitten.

Met de uitbetaling van die groep is de grootste achterstand weggewerkt. De achterstand van januari- september 2013 en januari- tot heden zijn kleinere bedragen. De raadsvoorstellen zijn volgens Adhin al goedgekeurd. Het wachten is op de missive. Zodra die uit is, kan de betaling plaatsvinden.(Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.