Diana Pokie

door Robin Rosario

PARAMARIBO – De achterban van de DNA-leden Diana Pokie (Brokopondo) en Waldi Ajaiso (Boven Suriname – Sipaliwini) reageert bij monde van Andy Aboikoni als woordvoerder op de aantijgingen die de BEP in de media verspreidt over deze twee parlementariërs die door de BEP zijn teruggeroepen. Aboikoni geeft in zijn schrijven aan GFC Nieuws puntsgewijs aan hoe de achterban ervoor gestreden heeft dat deze twee personen op de kandidatenlijsten van A Combinatie zijn geplaatst hoewel het hoofdbestuur van de BEP ertegen was.

Volgens de woordvoerder zijn Pokie en Ajaiso door eisen van de achterban op de lijsten geplaatst. De BEP in de persoon van voorzitter Caprino Alendy had twee andere kandidaten voor ogen. In Brokopondo moest er disciplinair gestemd worden op Ronnie Asabina en in Boven Suriname (Sipaliwini) op een voor de kiezers onbekende persoon.

Verder mocht Pokie tijdens de aanloop naar de verkiezingen van 2010 toe van de BEP geen campagne voeren in Brokopondo. Op aandringen van haar achterban heeft zij dat toch gedaan. En uit eigen middelen heeft zij  haar campagne bekostigd. Ook had Ajaiso in Boven Suriname geen steun van de leiding van de BEP en is ondanks deze tegenwerking van de partij toch door zijn achterban gekozen. In Brokopondo zou  Asabina geen kandidaat zijn, maar Wendel Asadang die door de achterban was voorgedragen. Om de eenheid en vrede binnen de partij te bewaren trok Asadang zich terug waardoor Asabina werd gekozen.

Waldi Ajaiso

Alendy wordt verweten dat hij de kans voorbij heeft laten gaan om A Combinatie meer zetels te bezorgen. Hij weigerde in Paramaribo op een lijst te staan met Alice Amafo. Door zijn door hem genoemde principiële houding werd A Combinatie in drie districten (Paramaribo, Wanica en Para) uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Aboikoni zegt dat volgens de achterban door de laksheid van Alendy A Combinatie vier zetels (2 Paramaribo, 1 Wanica en 1 in Para) heeft gemist. De versnelde ontwikkeling van het binnenland met 11 zetels in DNA is hierdoor vertraagd. Vele binnenlandbewoners in de stad en districten staan nog steeds achter het lidmaatschap van Pokie en Ajaiso.

Alendy wordt ook verweten de oorzaak van te zijn dat er toentertijd nieuwe politieke partijen zijn opgericht in het binnenland (ABOP,DUS en NOP) omdat hij eiste dat de BEP steeds de boventoon moest voeren. De breuk binnen A Combinatie is ontstaan omdat Alendy niet de heerschappij kon uitvoeren die hij graag wilde. Brunswijk heeft dat niet toegelaten. Daarom heeft hij de BEP teruggetrokken uit de combinatie. Een moeizame tot stand gekomen samenwerking tussen de verschillende etnische stammen in het binnenland heeft hij zo kapot gemaakt. Nog een verwijt is dat Alendy potentiële BEP-leden uit de partij heeft gezet. De heren H. Kedoe, N. Ajekie, I.Adjako en L. Diko zijn er voorbeelden van. Nu wil hij ook Pokie en Ajaiso de laan uitsturen.  Aboikoni eindigt zijn schrijven door de resterende leden van de BEP te adviseren om deze voorzitter (Alendy) te bedanken en een volledig nieuw bestuur te kiezen anders gaat de BEP ten gronde.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.