Dit is een bericht van GFC Nieuws

GFC NIEUWSREDACTIE- Het bestuur van de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABPLAZ) alsook de zaalartsen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zijn sinds het jaar 2018 met de directie van het AZP aan het onderhandelen over een nieuwe loonreeks voor het personeel.

Als we kijken naar wat er voor arbeid wordt betaald in het Caraïbisch gebied alsook Europa loopt Suriname ver achter.

De huidige ‘braindrain’, waarbij honderden het ziekenhuis reeds verlaten hebben, is voor een groot deel hieraan te wijten. Dit probleem zal niet te minimaliseren zijn als een looncorrectie lang uitblijft, haalt de bond aan.

Momenteel is er nog geen volwaardige overeenstemming bereikt omtrent de nieuwe loonreeks. Wanneer er een overeenkomst is bereikt tussen de directie en het personeel zal er nog goedkeuring moeten volgen vanuit het Ministerie van Volksgezondheid.

Beide groepen hopen dat deze zaken op kort termijn worden gerealiseerd en dat zij niet wederom noodgedwongen acties moeten ondernemen waarbij de zorg niet optimaal gegarandeerd is.

De ABPLAZ en zaalartsen roepen daarom middels deze alle betrokkene op zich volledig in te zetten zodat het personeel vanaf 1 maart 2022 het salaris volgens de nieuwe loonreeks kan ontvangen.

Waardevast salaris

Bij de implementatie van FISO in de jaren 2009 en 2010 was het salaris nog toereikend, het personeel kon het hoofd tenminste boven water houden. Met de koersontwikkelingen en de inflatie is het duidelijk dat het salaris niet in waarde is meegegaan.

Een medewerker welke in 2010 een bezoldiging van gemiddeld SRD 900,- verdiende, had toen een waarde van $300,= uitgaande daarvan zou deze medewerker nu gemiddeld SRD 6.600,= moeten verdienen, maar in realiteit ligt dat ver eronder. Prijzen van goederen en diensten worden markt conform gemaakt maar het salaris blijft achter.

De ABPLAZ en zaalartsen willen benadrukken dat de huidige loonachterstand die deze essentiële werkers hebben opgelopen de afgelopen jaren nimmer mag plaatsvinden in de toekomst. Een waardevast salaris zou hierin een oplossing kunnen brengen.

Secundaire voorzieningen

Ook de secundaire voorzieningen moeten worden bekeken, in het bijzonder de problematiek rondom SZF. Medewerkers moeten duur betalen voor medicatie, verbruiks-en gebruiksartikelen terwijl zij zelf zorgmedewerkers zijn. Er wordt keihard betaald voor SZF dus moet het personeel ook beschikken over een goed voorzieningenpakket. Ook hier staan de zaalartsen 100% achter.

Meerdere zorgpunten in het ziekenhuis

Behalve de SZF-problematiek heeft de ABPLAZ nog andere punten op het bord van de minister liggen. In het jaar 2021 heeft de minister van volksgezondheid harde toezeggingen gedaan waarvan vier nog een oplossing behoeven.

De ABPLAZ heeft hierover een rappel schrijven gestuurd naar de minister. Er wordt een dringend beroep op de minister gedaan om op kort termijn de zaken op te pakken en deze uiteindelijk op te lossen.

De overige punten zijn;

• Vaste aanstellingen voor een aantal medewerkers,

• Het instellen van het overlegorgaan voor personele aangelegenheden, Bond en directie hebben hierover een voorstel gedaan, de installatie heeft tot nu toe niet plaatsgevonden

• De onderbezetting op de werkvloer: de interministeriële sollicitatieronde is tot nu toe uitgebleven.

De zaalartsen willen ook benadrukken dat zij in oktober 2021 een noodkreet hebben gedaan bij de Minister van Volksgezondheid, maar daar nooit een reactie op hebben gehad. De minister is vaker in het AZP over de vloer gekomen, maar heeft deze groep nimmer toegesproken.

De punten die destijds aan de minister zijn voorgehouden waren onder andere:

– De verhoogde werkdruk onder de artsen

– De lage lonen

– Covidcrisis en ‘Covid fatigue’ onder de artsen

De artsen zijn ingenomen dat de regering geld beschikbaar heeft gesteld voor artsen in opleiding tot specialist in het buitenland. De artsen spreken de hoop uit dat de gelden spoedig voor hen beschikbaar worden gesteld.

Aantrekkelijk maken van de zorg en behouden van personeel

Willen de beleidsmakers en de leiding van de zorginstellingen de onderbezetting van het zorg personeel minimaliseren en het personeel behouden, zal er meer moeten worden gedaan, dan alleen verhogen van het salaris wo;

 Het aantrekkelijk maken van de opleidingen

 Weder opstarten van de in service-opleiding waarbij er stipendia aan de studenten wordt toegekend

 Aanpassen van curricula van de MBOV-opleiding met de mogelijkheid dat de studietijd wordt ingekort

 De bejegening naar medewerkers toe

 Willekeur bij het volgen van opleidingen

 Het opleggen van sancties zonder een gedegen onderzoek

Door de ABPLAZ zijn er reeds adviezen gedaan aan de directie van het AZP; nu heeft ook de minister van Volksgezondheid een kopie van dit schrijven ontvangen.

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.