“Het gaat om de belangen van het volk”

De organisatie ABOS (Algemene Belangenorganisatie Suriname) hield een persconferentie waar voorzitter Martin Atencio de hoop uitsprak op een goede samenwerking met de nieuwe minister van Grondbeleid en Bosbeheer. Atencio deelt mee aan Dagblad Suriname, dat de het ministerie reeds beschikt over de ingediende stukken. Hij zegt ervanuit te gaan dat hiernaar niet opnieuw zal worden gevraagd. De ABOS baseert zich op een eerdere afspraak met het ministerie en heeft ondertussen al 50 procent van meer dan 300 documenten ingeleverd. “De ABOS verwacht dat het werk op een integere manier zal plaatsvinden”, laat Atencio weten.

Hij geeft ex-minister Diana Pokie een 7 als beoordeling vanwege het hebben van een luisterend oor voor de leden aangesloten bij ABOS. “Ik hoop dat ik de nieuwe minister een 10 kan geven”, zegt Atencio. Hij herhaalt echter niet van plan te zijn om opnieuw documenten op te sturen. De voorzitter van de ABOS omschrijft het proces van de documenten als een geloop tussen het ministerie en domeinkantoor.  Bepaalde afspraken zijn nog niet nagekomen en Atencio zegt “geen postbode te zijn” om documenten te brengen naar deze afdeling van het ministerie. “Het is tot nu toe alleen maar ellende”, zegt de voorzitter van de ABOS. Eerder liet hij de krant weten dat een van de problemen is dat voor dezelfde percelen meerdere bereidverklaringen zouden zijn gegeven, dit tot frustratie van de eerdere begunstigden.

“Het gaat niet om de belangen van meneer Atencio, maar om de belangen van het volk”, besluit hij.

RB

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.