De Nationale Assemblee zal deze week een aanvang maken met de behandeling van de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2023. Op de agenda van de openbare vergadering vandaag, maandag 6 februari, staat de behandeling van de ontwerpbegroting 2023 opgenomen, samen met de  behandeling van twee andere wetsontwerpen. Het gaat om de voortzetting van wetsontwerp nadere wijziging van de Personeelswet en het wetsontwerp nadere wijziging van het Decreet Uitgifte Domeingrond. 

De behandeling van de ontwerpwet nadere wijziging van de Personeelswet bevindt zich in de tweede ronde, waarin de regering aan zet is. Het ziet ernaar uit dat de openbare vergadering vandaag hiermee zal starten. Vernomen wordt dat dinsdag zal worden gestart met de begrotingsbehandeling.

Bij het parlement is medio vorige maand een gewijzigde ontwerpbegroting 2023 ingediend. De oorspronkelijke ontwerpbegroting 2023 was in oktober vorig jaar ingediend. Niet lang daarna kwam de regering tot de slotsom, dat er wijzigingen in moesten worden aangebracht. De oorspronkelijke ontwerpbegroting was namelijk nog gebaseerd op een wisselkoers van SRD 21 voor de US-dollar, terwijl die in de reële sfeer reeds rond de USD 32 lag. Ook was ondertussen de besprekingen met Internationaal Monetair Fonds, IMF, gaande voor bijstelling van het lopend IMF-programma. 

Parameters IMF

In dat kader moest de ontwerpbegroting op lijn gebracht worden met de parameters van het IMF. Goedkeuring door het parlement van een aangepaste begroting langs de parameters van het IMF is één belangrijke voorwaarden bij de lopende heronderhandelingen met het IMF. IMF eist een evenwichtige- en solide begroting waarin de uitgaven beter zijn afgestemd op de inkomsten, met een begrotingstekort binnen de internationale norm. In de praktijk moet dat neerkomen op afbouw van subsidies en verhoging van inkomsten.

In de gewijzigde ontwerpbegroting 2023 staan de totale uitgaven van de overheid op SRD 51.9 miljard (oorspronkelijk SRD 37,2 miljard) en de totale inkomsten op SRD 47.8 miljard (oorspronkelijk SRD 33.9 miljard). Het begrotingstekort komt derhalve neer op SRD 4.1 miljard (oorspronkelijk SRD 3.2 miljard). In de gewijzigde ontwerpbegroting is het BBP vastgesteld op SRD 119.8 miljard (oorspronkelijk SRD 99.2 miljard). Op grond van deze cijfers komt het begrotingstekort uit op 3.4 % van de BBP (oorspronkelijk 3,3%).

SS

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.