Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt vandaag dat het aantal gemelde personen dat is overleden aan COVID-19 landelijk nog steeds toeneemt. Echter lijkt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en Intensive Care opnames wat minder snel toe te nemen. Net als gisteren is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het […]