Ik heb begrepen dat de overheid vanuit het ministerie van Justitie bezig is het Rijbesluit dat uit de dertiger jaren dateert aan te passen. Goed geluid zou je zeggen. Maar dat zal niet betekenen dat er minder aanrijdingen zullen plaatsvinden. Het rijgedrag van de verkeersdeelnemers moet veranderen. Boetes en gevangenisstraffen moeten verhoogd worden en de overheid moet zorgen voor deugdelijke wegen en verkeersregels op bepaalde smalle wegen aanpassen.

Wederom heeft er zich een aanrijding voorgedaan op de Sohawanweg, een zijstraat van de Nieuwe Charlesburgweg. Die weg zou vanuit de Nieuwe Charlesburgweg tot de Kashmirweg gewijzigd moeten worden tot een eenrichtingsweg, omdat er meer verkeer komt uit het Noorden. Ook de Ringweg, de Drambrandersgracht en de Menckendamstraat kunnen eenrichtingswegen worden. Verkeersdeelnemers moeten voorzichtig zijn, maar de overheid moet ook zorgen voor adequate verkeersnormen. Gezamenlijk kan de gemeenschap aanrijdingen helpen voorkomen maar de overheid moet het voortouw nemen.

Wet’Ede

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.