Kathleen Ferrier: amnestywet radio nieuws suriname

Amsterdam – De onlangs aangenomen amnestiewet in Suriname heeft gezorgd voor veel ophef. Tweede kamerlid, Kathleen Ferrier (CDA), spreekt van een klap in het gezicht van de nabestaanden. “Het is een dag waarop de slachtoffers opnieuw zijn vermoord.”

Suriname was volgens het Tweede kamerlid goed op weg als rechtsstaat. Met het aannemen van de amnestiewet kiest Suriname een ander pad.

Tegelijkertijd is het aannemen van de wet een schuldbekentenis van de verdachten, omdat amnestie alleen verleend kan worden als bekend is wie de schuldigen zijn.

Kathleen Ferrier roept op om internationale druk uit te oefenen op het Surinaamse parlement. Alleen druk vanuit Nederland zal niet voldoende zijn.

De indiener van de amnestiewet

De indiener van de amnestiewet, Andre Misiekaba, geeft aan dat de amnestie in het belang is van Suriname. Vanuit dat belang heeft de indiener gehandeld. Het belang van de nabestaanden weegt volgens de indiener minder zwaar.
De Decembermoorden heeft Suriname tijdens de afgelopen dertig jaar verdeeld en gepolariseerd. Door hier een einde aan te maken zal de rust in de staat terugkeren.