‘Aangepaste parkeerplaats nog geen uitkomst’. Ik las dit hedenmorgen op een andere nieuwswebsite. Ik vroeg mij af of de schrijver niet door heeft gehad dat het om een pilot gaat. Een pilot is bedoeld als een toegepaste oefening of probeersel in de praktijk, om dan eventuele kinderziekten door verruimingen, bijstelling of aanpassing te doen opheffen door de opgedane ervaring daarmee.

Gebruikmakend en hanteren van een verbeterde oplossingsgerichte benadering en een positiever gerichte toonzetting zou de geachte schrijver en inzender vooral moeten verleiden tot het doen van aanbevelingen die aangenamer klinken en kunnen helpen voorkomen dat deze pilot niet direct richting prullenbak wordt verwezen.

Zoals ik het heb begrepen, zal de pilot zich voltrekken aan de Maagdenstraat. Wat zijn de haken en ogen die een sta in de weg kunnen zijn voor aanbrengen van aangepaste parkeerplaatsen?

Het gaat hierbij om de ruimte bij parkeerplaatsen en trottoirs en de verplaatsing daarop, in en om de gebouwen. Welke mogelijke oplossingen, kunnen er hiervoor worden bedacht?

Het invalide parkeerbord

Voor de parkeerruimte is minder moeilijk dan gedacht, want met een invalide parkeerbord en belijningen op de parkeerplaatsen aangebracht ter aanduiding, moet reeds genoeg zijn dat die alleen bedoeld zijn voor mensen met een beperking en is dan het probleem snel opgelost.

Bij overtreding volgt integraal en pontificaal een fikse boete, die gewoon belastingtechnisch moet worden afgehandeld op straffe van in beslagname van het voertuig.

Toegankelijkheid

De trottoirs moeten wel behoorlijk zijn aangepast, zodat er geen brokken gemaakt wordt, vanwege opspringende of verdwenen tegels uit het voetpad. Winkels moeten worden aangeschreven opdat ze aangepaste voorzieningen treffen zodat ook koopgrage minder valide consumenten van buitenaf die binnen willen betreden, dat ook moeiteloos zonder ongemakken van de weggevreten drempels en stoepen vanwege achterstallig onderhoud de toegankelijkheid wordt belemmerd.

Na het binnentreden moet er voor de scootermobiel, rolstoel of rollator ruimte vrijgemaakt zijn tussen de schappen opdat zij zich kunnen voortbewegen tijdens het shoppen. Daarvoor zal het wel nodig zijn de bouwverordening aan te scherpen, zodat het een verplichting wordt voor winkeliers die voorzieningen te treffen voor het winkelend publiek, dan wel aan alle consumenten, want aan discriminatie mogen wij geen van allen meedoen.

Fietsstrook

Het aanbrengen van een fietsstrook met afwijkende kleur dan dat van het gemotoriseerd verkeer en aangebrachte belijningen die de duidelijke scheiding daarmee geeft, moet voor elke gemotoriseerde weggebruiker een signaal zijn dat die bedoeld zijn om het fietsend publiek een veilige voortgang te bezorgen zonder daarop enige belemmering te mogen ondervinden; vindt er belemmering plaats dan mag de overtreder rekenen op een fikse boete van de opgestelde parkeerwachter, die de overtreder via de belastingdienst de kassa mag doen rinkelen.

Wetgeving

Hiervoor dient de wetgeving behoorlijk te worden aangepast; de problematiek heeft alles te maken met de ruimtelijke indeling. Maar via aangepaste wetgeving, kunnen alle openrioleringen gekokkerd worden zodat er meer ruimte ontstaat, waar er beperkte ruimte is tot behoorlijk parkeren. In elke straat, moet die mogelijkheid er zijn.

De rooilijnen, moeten niet kriskras worden aangelegd. De afscheidingen van percelen horen keurig op de rooilijn te liggen. Wie gebruikmaakt van domeingrond voor het venten moet precariorechten daarvoor betalen, ook gewoon via de belastingdienst.

A.H.Tjauw-A-Hing

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.